Energetika.ba
Gas

Nastavak projekata subvencioniranja troškova izgradnje gasnih priključaka

Autor: Energetika.ba
Nastavak projekata subvencioniranja troškova izgradnje gasnih priključaka

Projekti subvencioniranja troškova izgradnje gasnih priključaka u Kantonu Sarajevo, kao i rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija, nastavljaju se i u 2019. godini imajući u vidu zajedničku misiju - poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo te stimulisanje građana da koriste prirodni gas kao okolinski najprihvatljiviji energent, saopćilo je preduzeće Sarajevogas.

- Projekte finansira Ministarsto prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja Kantona Sarajevo, a realizira KJKP Sarajevogas d.o.o Sarajevo, vodeći se strateškim opredjeljenjem preduzeća i nastojanjima da se Kanton Sarajevo uvrsti među ekološki proaktivne sredine te smanji koncentracija zagađujućih supstanci u atmosferi. I ove godine su planirana  sredstva od 1.000 KM (bez PDV-a) po korisniku. Troškovi koji idu na teret ministarstva uključuju materijal i radove potrebne za izgradnju priključka te nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta. Iznos troškova koji prelazi 1.0000 KM korisnik subvencije uplaćuje iz vlastitih sredstava - kaže se u saopćenju.

Javni pozivi za izbor korisnika subvencije otvoreni su do 18. maja 2019. godine, a kompletan sadržaj je dostupan na web stranici Kantona Sarajevo - VIDEO

Na javni poziv mogu aplicirati svi građani Kantona. Prednost prilikom bodovanja imat će domaćinstva čiji je nosilac korisnik subvencije troškova grijanja na čvrsta goriva, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, domaćinstva čiji je član dijete s posebnim potrebama, kao i domaćinstva čiji je nosilac nezaposlena osoba ili penzioner.

Implementacija ovog projekta počela je prošle godine, a subvenciju je ostvario 451 korisnik.

Zahvaljujući prije svega cjenovnoj prednosti prirodnog gasa, ali i potrebi da se poboljša kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo, i u narednom periodu očekuje se rast broja zainteresovanih građana za korištenje okolinski najprihvatljivijeg energenta.

Energetika.ba / FENA