Energetika.ba
Gas

Nastavak projekta subvencioniranja gasnih priključaka u KS

Autor: Energetika.ba
Nastavak projekta subvencioniranja gasnih priključaka u KS

Poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, te stimuliranje građana da koriste prirodni gas kao okolinski najprihvatljiviji energent, glavni su ciljevi projekta subvencioniranja troškova izgradnje gasnih priključaka, kao i rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija koji se nastavljaju i u 2020. godini. U Budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu planirano je 350.000 KM.

Projekt finansira Ministarsto prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja Kantona Sarajevo, a realizira KJKP Sarajevogas d.o.o Sarajevo, vodeći se strateškim opredjeljenjem preduzeća i nastojanjima da se Kanton Sarajevo uvrsti među okolinski proaktivne sredine, te smanji koncentracija zagađujućih materija u zraku, saopćeno je iz KJKP Sarajevogasa.

I ove godine, planirana su sredstva u iznosu od 1.000 KM po korisniku.

Troškovi koji idu na teret ministarstva uključuju materijal i radove potrebne za izgradnju priključka, te nabavku i ugradnju regulaciono-mjernog seta.

Iznos troškova koji prelazi 1.000 KM korisnik subvencije uplaćuje iz vlastitih sredstava.

-Javni poziv za izbor korisnika subvencije troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu otvoren je do 15.jula a za izbor korisnika subvencioniranja troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije do 15.juna. Sadržaj javnog poziva dostupan je na web stranici Kantona Sarajevo VIDEO - saopćeno je.

Na javni poziv mogu aplicirati svi građani Kantona Sarajevo, a prednost prilikom bodovanja imat će domaćinstva čiji je nosilac korisnik subvencije troškova grijanja na čvrsta goriva, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, domaćinstva čiji je član dijete sa posebnim potrebama, kao i domaćinstva čiji je nosilac nezaposlena osoba ili penzioner.

Realizacija ovog projekta počela je 2018.godine, a do danas pravo na subvenciju ostvarilo je 811 korisnika.

Ovo je jedna od preventivnih mjera utvrđenih Kantonalnim planom zaštite okoliša, čiji je cilj povećanje broja korisnika prirodnog gasa kao ekološki najprihvatljivijeg energenta u Kantonu Sarajevo.

-Zbog toga, pozivamo još jednom građane Kantona Sarajevo koji imaju mogućnost priključenja na distributivnu gasnu mrežu da se prijave na javni poziv i iskoriste pravo na subvencioniranje troškova izgradnje ili rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije, a sve s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, naročito u zimskim mjesecima-navodi se u saopćenju.

Energetika.ba / FENA