Energetika.ba
Gas

Od 1. januara niža cijena gasa u Federaciji

Autor: Energetika.ba
Od 1. januara niža cijena gasa u Federaciji

Nadzorni odbor BH-Gasa je prihvatio prijedlog Uprave i usvojio odluku da od 01.01.2020. godine cijena gasa za distrubutivne kompanije iznosi 585 KM/1000 Sm3 što je u odnosu na važuću cijenu gasa (640 KM/1000 Sm3) smanjenje od 8,59 %.

Na osnovu zahtjeva federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, a na prijedlog Uprave BH-Gasa, Nadzorni odbor BH-Gasa je na svojoj 28. sjednici održanoj danas u Sarajevu razmatrao mogućnost smanjenja veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama.

Analizirajući kretanje ruske cijene prirodnog gasa i ostalih zavisnih troškova Uprava BH-Gasa je predložila smanjenje veleprodajne cijene gasa prema distrubitivnim kompanijama.

Usvojena odluka sa obrazloženjem biće upućena u daljnju proceduru prema resornim ministarstvima tj. Vladi FBiH na konačno usvajanje.

BH-Gas je, istovremeno, svoje poslovanje doveo u okvire koji su omogućili smanjene cijene i time omogućio da potrošači u zimskoj sezoni imaju ekološki prihvatljiv energent po nižim cijenama u odnosu na početak sezone grijanja.

(NN)