Energetika.ba
Gas

Rafinerija nafte Brod formira posebnu službu za upravljanje projektom gasifikacije

Autor: Energetika.ba
Rafinerija nafte Brod formira posebnu službu za upravljanje projektom gasifikacije

Nakon što su završeni građevinsko-montažni radovi unutrašnjeg sistema cjevovoda namijenjenog za distribuciju i snabdijevanje kotlovnice prirodnim gasom, a u očekivanju prvih isporuka krajem godine, u "Rafineriji nafte Brod" a.d. Brod prepoznata je potreba za pokretanjem odgovarajućih programa obuke kadrova u skladu sa novim procesima rada.

Iz kompanije je saopšteno da je oformljena posebna služba za upravljanje projektom, te da je proveden program obuke iz oblasti gasne tehnike, pod stručnim nadzorom eksperata iz Saveza energetičara Republike Srpske, a u saradnji sa "Gasnim centrom za obuku i razvoj" d.o.o. Zvornik.

Osnovni cilj ove jedinstvene obuke bio je sticanje potrebnih znanja i vještina za samostalno i bezbjedno rukovanje gasnim uređajima i instalacijama što podrazumjeva, upravljanje, podešavanje, nadzor i kontrolu rada i stanja uređaja, instalacija i postrojenja za transport i distribuciju prirodnog gasa.

Obuka se sastojala iz teorijskog djela koji je održan u "Rafineriji nafte Brod“ i praktičnog djela koji se odvijao na postrojenjima "Prvog gasnog društva“ doo Zvornik.

Obuku je pohađalo 19 radnika koji su polagali stručni ispit za srednju stručnu spremu i 6 inženjera koji su u fazi pripreme za polaganje stručnog ispita iz oblasti gasne tehnike za visoku stručnu spremu.

Stručni ispit provela je i nadzirala Komisija koja je imenovana od strane Saveza energetičara Republike Srpske, a uz saglasnost resornog ministarstva, Ministarstva energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.

Svih 19 radnika su na ispitu pokazali zavidan nivo novostečenog znanja, te uspješno položili stručni ispit.

Obuka radnika "Rafinerije nafte Brod“ iz oblasti gasne tehnike održana je tokom dvadeset dana s početka jula mjeseca, a stručni ispit je održan 30. jula u Zvorniku.

Energetika.ba