Energetika.ba
Gas

Sve obmane BH Gasa i promašene investicije

Autor: Energetika.ba
Sve obmane BH Gasa i promašene investicije

Nakon razotkrivanja svih poslovnih malverzacija BH Gasa, više nije samo pitanje odgovornosti Uprave za dugogodišnju pljačku građana, odnosno potrošača gasa, za nesavjesno razbacivanje sredstava plaćanjem milionskih faktura za transportne usluge koje nikad nisu realizovane nego je ključno pitanje sponzora i zaštitnika ove bahate Uprave koja nizom plaćenih članaka i dalje nasrće i čak želi da se predstavi kao žrtva i tobožnji zaštitnik nacionalnih interesa i strategija kada je u pitanju poslovanje sa gasom.

Sada kada je zahvaljujući upornosti Energoinvesta i podršci Vlade FBiH sistem snabdijevanja gasom uređen i kada je pozicija BH Gasa dovedena na mjesto gdje je od samog osnivanja trebala i da bude, a to je Operator Transportnog sistema, ostaje nejasno ko i zašto i dalje štiti Upravu BH Gasa od neminovne smjene i utvrđivanja odgovornosti.

Naime, poznato je da je federalna Vlada u zadnjih par mjeseci već više puta inicirala smjenu aktuelne Uprave BH Gasa za šta na samim sjednicama Vlade FBiH nije bilo dovoljno podrške.

Od ranije je poznato da Vlada FBiH za ovu smjenu nije imala podršku čak ni svih ministara SDA, a sada je sasvim evidentno da su glavni zaštitnici ove Uprave predstavnici HDZ-a.

Naravno da je Uprava BH Gasa u pokušaju zadržavanja vlastitih pozicija i spašavanja od krivičnog gonjenja svjesno nastojala pridobiti podršku HDZ-a na bazi projektne postavke kojom gasovod Južna interkonekcija prolazi najvećom dužinom upravo preko prostora koje kontroliše HDZ te je stoga izražena podrška ministara HDZ-a ovoj Upravi jasna.

Ovdje treba imati u vidu dvije nesporne činjenice:

Prva činjenica je da 90% potrošnje gasa u BiH otpada na Kanton Sarajevo i da upravo građani-potrošači Kantona Sarajevo treba da finansiraju navedeni projekat sa tobožnjom pretpostavkom da će kada se završi imati možda jeftiniji gas (za ovo još uvijek nema ni minimuma egzaktnih finansijskih pokazatelja).

Druga činjenica je da je BH Gas u proteklih 10 godina već investirao sredstva u dva potpuno promašena projekta ukupne vrijednosti od preko 50 miliona maraka a to su izgradnja gasovodne trase od Visokog do Kreševa, putem koje se već godinama ne transportuje niti jedan m3 gasa. Izgradnja ove trase bila je obrazlagana potrebama gasa od strane fabrike gipska Stanić Kreševo, koja već godinama ne troši ni m3 ovog gasa.

Druga gasovodna trasa mnogo duža od Lašve do Travnika koja je koštala desetine miliona maraka i koju su gradile isključivo kompanije iz Hrvatske, a koja je izgrađena prije 7 godina nikada nije puštena u rad!

Ove dvije trase promašenih investicija BH Gasa danas otplaćuju građani-potrošači gasa Kantona Sarajevo u navedenom obimu od 90%. Naime, to su sredstva koja u svojim objavama uprava BH Gasa naziva povrat kredita EBRD-a, a koja je po prirodi investiranja, da su gasovodi bili opravdani, trebalo da vraćaju građani potrošači gasa Kiseljaka, Kreševa, Viteza i Travnika.

Imajući u vidu da građani Kantona Sarajevo ove kredite vraćaju već godinama kroz cijenu gasa, a takođe imajući u vidu da već godinama BH Gas kumulira dobit koja je dosegla nivo od 30 miliona maraka, što je rezultat isključivo neopravdano više naplaćenih sredstava od građana Kantona Sarajevo, sigurno je da su najpozvaniji da o snabdijevanju gasom u BiH svoju riječ kažu građani Kantona Sarajevo putem svoje Kantonalne Vlade.

Ukoliko želi zaštititi građane Kantona Sarajevo od nastavka pljačke koja je BH Gasu bila dozvoljena godinama predstavnici Kantonalne Vlade trebaju hitno uspostaviti saradnju i pružiti podršku federalnoj Vladi.

Za početak bi trebali zahtijevati hitnu i neodložna smjenu i utvrđivanje odgovornosti Uprave BH Gasa. Drugo bi trebao biti zahtjev za povrat naplaćenog novca građanima koji se danas nalazi na računima BH Gasa na ime iskazane višegodišnje navodne dobiti.

Na potezu je Vlada Kantona Sarajevo koja bi morala shvatiti svoju odgovornost u zaštiti građana Kantona Sarajevo koji su najveća žrtva ovakvog poslovanja BH Gasa.

Energetika.ba