Energetika.ba
Gas

Usvojena niža cijena plina za treći kvartal i to za 7,96 posto

Autor: Energetika.ba
Usvojena niža cijena plina za treći kvartal i to za 7,96 posto

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. jula 2023. godine, a koja iznosi 797 KM/1000 Sm³, odnosno 0,797 KM/Sm³.

Riječ je o smanjenju za 7,96 posto, navodi se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U ovu cijenu prirodnog plina nije uračunat porez na dodanu vrijednost, a za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

(Energetika.ba)