GIKIL: Posljedice nesreće skoro sanirane

GIKIL: Posljedice nesreće skoro sanirane

Sanacija štete i aktivnosti na otklanjanju posljedica uzrokovanih nedavnom nesrećom, koja se dogodila tokom radova na razdvajaču sirovog katrana u Glo

Sanacija štete i aktivnosti na otklanjanju posljedica uzrokovanih nedavnom nesrećom, koja se dogodila tokom radova na razdvajaču sirovog katrana u Global Ispat Koksnoj Industriji (GIKIL) d.o.o. Lukavac, teku prema predviđenoj dinamici, te su prvi veći rezultati već vidljivi.

Radnici kompanije ulažu maksimalne napore kako bi završili poslove na pripajanju procesnih vodova sa urušenog rezervoara na rezervoar R 28 koji je privremeno preuzeo funkciju razdvajača katranske vode, saopćeno je iz GIKIL-a.

Menadžer za okoliš u GIKIL-u Jasmin Imširović kazala je da sve službe unutar kompanije, nadležni organi, kao i angažovane firme, rade potpuno koordinirano kako bi prioritetno djelovali i na terenu, te isključili svaku mogućnost daljeg nastajanja štete po okoliš.

– U kompaniji se zaista ulažu nadljudski napori i cjelokupnog rukovodstva i radnika, kako bi smo posljedice nesreće doveli u prihvatljive okvire i djelovali promptno. Podrška i saradnja su ključ svakog rješavanja problema ove vrste – kazao je Imširović.

Njegove riječi potvrđuje i Bakir Spahić, direktor firme Delta Petrol iz Kaknja, koji su odmah nakon događaja bili angažovani na poslovima sanacije nesreće, istakavši da je nakon postavljanja plutajućih barijera, tokom postupka usisavanja, iz rijeke Spreče izvučeno oko 30 kubnih metara površinskog otpada iz GIKIL-a. Sav otpad je dalje, kako tvrdi, odvezen na zbrinjavanje na propisani način.

– Od nedjelje je naša ekipa i u GIKIL-u gdje se aktivno vrši sanacija unutar fabrike, a do sada je odvezeno oko 160 kubnih metara zauljene vode i katranskog dijela. Mislim da smo već sada doveli situaciju pod maksimalnu kontrolu. Najvažniji dio je urađen, što znači da se više ne može dogoditi, ni u kom slučaju, da dođe do bilo kakvog isticanja u vodotok rijeke – kazao je Spahić.

Nastavak radova podrazumijeva sanaciju krutog dijela, zemlje koja se onečistila izlijevanjem materije iz rezervoara, unutar i okolo kanala, kao i područja oko rezervoara gdje je veliki dio posla također već završen.

Maid Hadžimujić, direktor firme KEMIS-BH iz Lukavca, koju je kao ovlaštenu firmu za zbrinjavanje otpada angažovao GIKIL, kazao je da je prva faza koja se odnosila na ukljanjanje tečnog otpada završena, te da se već krenulo i sa drugom fazom.

– Tečne materije više nema na dijelu površine gdje se nesreća dogodila, a sada radimo drugi dio koji se odnosi na pretvaranje mulja u čvrstu fazu kako bismo mogli sve to da pokupimo, saniramo i izvezemo na konačno zbrinjavanje. Nakon toga ide treća faza, a to je pranje i čišćenje kompletne zahvaćene površine – pojasnio je Hadžimujić.

Potpun završetak sanacionih radova očekuje se tokom naredne sedmice, saopćeno je iz GIKIL-a.

Energetika.ba / FENA