Kanton Sarajevo postaje dio instrumenta Zeleni grad EBRD-a

Kanton Sarajevo postaje dio instrumenta Zeleni grad EBRD-a

Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenuli su zajednički projekat nazvan Zeleni kantonalni plan (GCAP) koji za cilj ima iden

Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenuli su zajednički projekat nazvan Zeleni kantonalni plan (GCAP) koji za cilj ima identificirati ekološke prioritete kantona, ali i istražiti pravce strujanja i kvalitet zraka u sarajevskoj kotlini te uticaj visokih objekata na ventilacijske koridore.

Ovaj projekt koji će doprinijeti ažuriranju kantonalnog plana zaštite okoliša predstavlja uključivanje Kantona u Zelene gradove EBDR-a čime će Sarajevo postati treći grad u Bosni i Hercegovini koji se pridružio tom programu, ranije su to postali Zenica i Banja Luka.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto ocijenio je na konferenciji za medije da ovakav projekat osigurava metodologiju koju međunarodni kreditori prepoznaju kao format, a koja može osigurati povlačenje sredstava kao i grant sredstava za investicije u oblasti okoliša, posebno u oblastima unapređenja kvaliteta zraka, saobraćajne infrastrukture, javnog prijevoza i energetske efikasnosti.

– Kantonalni ekološki akcioni plan, koji može biti dobra podloga za ovaj projekat, a donosi se na period od pet godina, predviđa investiranje od 500 miliona KM – dodao je Forto, napominjući da je cilj započete projekte brže završavati i unaprijediti rad administracije.

Ovaj projekat finansira Vlada Japana s 300.000 eura bespovratnih sredstava, a japanski ambasador u BiH Hideyuki Sakamoto napomenuo je da Kanton Sarajevo ima nekoliko ekoloških izazova među kojima je najvažnije pitanje zagađenja zraka, što i ovaj projekat tretira.

Uime Predstavništva EBRD-a u BiH Josip Polić pojasnio je da je svrha ovog programa napraviti spisak prioritetnih aktivnosti za smanjenje svih vidova zagađenja u Kantonu, što uključuje zrak, vodu i tlo, ali i smanjenje buke odnosno sve ono što smanjuje kvalitet života stanovnika.

– Interes EBRD-a je da s Kantonom radi na osiguranju finansijskih sredstava za implementaciju tih prioritetnih aktivnosti. Ova banka bi osigurala kredit, dok bi zadatak Kantona bio da privlači donatorska sufinansiranja – istaknuo je.

Izrazio je očekivanje da će jedan od osnovnih donatora biti upravo Evropska unija, imajući u vidu aspiracije BiH za punopravno članstvo u EU te je izrazio nadu da će za oko šest do osam mjeseci biti izrađen Akcioni plan odnosno napravljen spisak prioritetnih aktivnosti.

Ovaj spisak trebao bi doprinijeti izradi projekata u formatu koji će omogućiti međunarodnim finansijskim institucijama da razmotre finansiranje, ali i donatorima da odobre sredstva.

Zeleni gradovi EBRD-a predstavlja 950 miliona eura vrijedan instrument koji nudi sveobuhvatan poslovni model za zeleni urbani razvoj, pri tome kombinirajući strateško planiranje s investicijom i pratećom tehničkom pomoći, jer je namjera EBRD-a da do 2020. godine poveća obim zelenog finansiranja na 40 posto ukupnih godišnjih investicija EBRD-a.

EBRD i sada sarađuje s Kantonom Sarajevo na sličnim projektima gdje se povećava energetska efikasnosti kroz rekonstrukciju pumpnih postrojenja i snabdijevanje električnom energijom, a u pripremi su dva projekta u oblasti saobraćaja i to jedan za izgradnju dijela Prve transferzale, a drugi se odnosi na rekonstrukciju tramvajske mreže, što bi trebalo uključiti i nabavku vozila.

Energetika.ba / FENA