Košarac s Lorkovskim: Energetika u nadležnosti entiteta

Košarac s Lorkovskim: Energetika u nadležnosti entiteta

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas putem videolinka s novoimenovanim direktorom Sekretarijata Energet

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas putem videolinka s novoimenovanim direktorom Sekretarijata Energetske zajednice Arturom Lorkovskim.

Ministar Košarac upoznao je sagovornika o tome da je oblast energetike u primarnoj ustavnoj nadležnosti entiteta, te da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ima koordinirajuću ulogu.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o obavezama koje je BiH preuzela kao potpisnica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za zapadni Balkan, kao i o potrebi primjene evropskih standarda u oblasti energetike.

Košarac je informisao direktora Lorkovskog da je Republika Srpska u legislativnom pogledu primijenila potrebne evropske standarde, što je u Energetskoj zajednici kvalifikovano kao uspješna aktivnost.

Kada su u pitanju obaveze institucija na nivou BiH, ministar je rekao da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH pripremilo Prijedlog odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, koji je dobio podršku Energetske zajednice. Izrazio je očekivanje da će Vijeće ministara BiH u što kraćem vremenskom roku usvojiti pomenutu odluku, posebno imajući u vidu njen značaj za privredni sektor u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Razgovarano je i o zakonu o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH. Ministar Košarac rekao je da su u aktuelnom mandatu ispravljene greške prethodne strukture Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te da je konačno definisan jedan zakonski osnov koji je trenutno u fazi usaglašavanja nadležnih institucija.

– Pri tome posebno moram naglasiti da je pitanje gasa isključivo u nadležnosti Republike Srpske i Federacije BiH i da niti u jednom slučaju neće biti definisano zakonom o gasu na nivou BiH. Kada je u pitanju regulator, neka tehnička pitanja možemo definisati, ali uz potpuni suverenitet entiteta kada je u pitanju gas – rekao je Košarac.

Na sastanku je razgovarano i o zastoju BiH kada su u pitanju određene evropske direktive u oblasti energetike. Ministar Košarac izrazio je uvjerenje da će ova pitanja biti riješena u okviru razgovora nadležnih ministarstava i institucija na svim nivoima vlasti u BiH, što je model koji zagovara Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. S tim u vezi, predložio je novoimenovanom direktoru Sekretarijata Energetske zajednice održavanje zajedničkog sastanka s entitetskim ministrima nadležnim za energetski sektor.

Košarac je također pozvao direktora Lorkovskog da prisustvuje ovogodišnjem Samitu energetike Trebinje, ističući da je riječ o renomiranom skupu u okviru kojeg promovišu energetske politike Republike Srpske, BiH i regiona, te se razgovara o aktuelnim temama iz tog sektora.

Izrazio je nadu da će dobra saradnja sa Sekretarijatom Energetske zajednice biti nastavljena i tokom mandata novoimenovanog direktora Lorkovskog, kojem je poželio uspjeh u radu, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

Energetika.ba