Energetika.ba
Novosti

Austrijski savez gradova i AustriaTech razvijaju priručnik za gradove o korištenju električnih skutera

Autor: Energetika.ba
Austrijski savez gradova i AustriaTech razvijaju priručnik za gradove o korištenju električnih skutera

Austrijski savez gradova i AustriaTech sastavili su priručnik kao pomoć gradovima i općinama pri uvođenju električnih skutera. Zbog rapidnog rasta tržišta e-skutera gradovi i općine nalaze se pred novim mogućnostima, no i novim izazovima. Stoga je bitno da korisnici e-skutera, pored poznavanja pravnih i strukovnih okvirnih uslova, budu u stanju i ispravno upotrijebiti ovaj novi oblik mobilnosti.

Osmišljeni priručnik bi trebao doprinijeti poticanju inovacija u urbanoj mobilnosti, a ujedno i postizanju ciljeva na području prometne politike. Sistem javnih e-skutera su lokalni oblik mikromobilnosti bez emisija koji na kvalitetan način nadopunjuje postojeći javni prijevoz. Dodatni potencijal koji nudi sistem javnih e-skutera predstavlja i to što gradovi putem informacija mogu učiti o ponašanju korisnika, na koji način izgraditi prometnu mrežu ili optimirati njeno korištenje.
odnosno adaptirati postojeću ponudu javnog prijevoza.

Električni skuteri izjednačeni su sa biciklima u junu 2019. i to 31. Izmjenom Propisa o cestovnom prometu

"Gradovi su stekli iskustva tokom perioda sistema javnih bicikala te sada žele i jednak sistem električnih skutera aktivno integrirati u svoju postojeću ponudu mikromobilnosti. Očekujemo da u bližoj budućnosti i preduzeća javnog prijevoza jače kooperiraju sa ponuđačima električnih skutera, budući da ovdje postoji snažan potencijal za saradnju.", pojašnjava Martin Ruep, predsjedavajuci Odbora za promet Austrijskog saveza gradova.

Sljedeći korak je utjecati na svijest korisnika i to testnim fazama uvođenja e-skutera koje su vremenski i prostorno ograničene, čime bi se skratili ciklusi educiranja i za gradove. Detaljna informacijska ponuda može značajno doprinijeti povećanju svjesnosti rizika i reduciranju rizičnog ponašanja. Priručnik sadrži prije svega najbolje praktične primjere iz Europe kao i primjere i okvirne ugovore te Sporazume o akreditaciji između gradova i ponuđača ovog sistema.

Energetika.ba