Energetika.ba
Novosti

Bajramović: Dugogodišnja saradnja u elektroenergetskom sektoru od interesa za BiH i Crnu Goru

Autor: Energetika.ba
Bajramović: Dugogodišnja saradnja u elektroenergetskom sektoru od interesa za BiH i Crnu Goru

Potpredsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) Zijad Bajramović izjavio je da postoji uspješna dugogodišnja saradnja u elektroenergetskom sektoru od interesa za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, te da se razmjena i trgovina električne energije svakodnevno odvija kroz pet interkonektivnih visokonaponskih prenosnih dalekovoda.

Bajramović će od 9. do 12. maja prisustvovati VIII savjetovanju Crnogorskog komiteta CIGRE u Budvi što će biti prilika da se razmotre i razviju različiti oblici saradnje i traže zajednički odgovori na pitanja razvoja elektroenergetskog sistema, obnovljivih izvora električne energije, a sve u kontekstu nove geopolitičke situacije, energetske krize i zahtjeva Energetske zajednice.

- Posebno bih istakao saradnju i koordinaciju u planiranju izgradnje, eksploataciji i upravljanju prenosnim sistemima Crne Gore i BiH unutar zajedničkog ENTSO–E sistema – rekao je Bajramović za Fenu.

Na Savjetovanju CIGRE Crne Gore učestvovat će oko 200 stručnjaka i autora 71 stručnog referata. Među njima su i četiri rada autora iz BiH. Ključna pitanja u raspravi za okruglim stolom biće integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, upozorenja i lekcije u vezi energetske krize, te izazovi i rješenja u oblasti solarne energetike.

U skladu sa Evropskim tržišnim principima i regulativama za integraciju tržišta električne energije, Crnogorski elektroprenosnosni sistem (CGES) i Nezavisni operator sistema u BiH (NOSBiH), zajedno sa operatorima sistema jugoistočne Evrope vrše dodjelu prava na korištenje prekograničnih prenosnih kapaciteta. Aukcije provodi zajednička Aukcijska kuća za jugoistočnu Evropu (SEE CAO) sa sjedištem u Podgorici. Također postoji saradnja operatora sistema u sklopu eksploatacije podmorskog kabla između Crne Gore i Italije.

Predsjednik Crnogorskog komiteta CIGRE Predrag Mijajlović je rekao da im je cilj da kroz živu riječ učvrste i razviju razmjenu znanja i informacija među stručnjacima, afirmišu i podstaknu stvaranje novog koncepta u energetici.

- Energetski sektor je jedan od rijetkih koji još ima snage da pokrene intenzivnu privrednu obnovu - istakao je Mijajlović u svom pozdravnom pismu.

Energetika.ba / FENA