Rezultat je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, gotovo identičan ostvarenom izvozu u 2018. godini kada je on iznosio 574,0 miliona KM. Procentualno izraženo, izvoz električne energije u 2019. godini bio je za 0,1 posto veći nego 2018. godine, čime je naša zemlja ponovo ostvarila rekordnu vrijednost izvoza u posljednjih nekoliko godina.

Istovremeno, BiH je uvezla električne energije u 2019. u vrijednosti 270,8 miliona KM, što je za 51,4 posto više nego godinu ranije (u 2018. godini uvoz je iznosio 178,9 miliona KM). Ovo se dogodilo uprkos tome što je Elektroprivreda HZHB zbog ugašenog mostarskog Aluminija imala značajno manje potrebe za uvozom električne energije.

Posljedica toga su nešto lošije hidrološke prilike nego 2018. godine, usljed čega je proizvodnja električne energije bila manja te je morala biti nadomještena uvozom, a termoelektrane su morale proizvoditi više struje nego hidroelektrane.

Samo u Federaciji BiH, ostvarena bruto proizvodnja električne energije za jedanaest mjeseci 2019. godine, koja je iznosila 8.248 GWh, bila je manja za oko 10 posto u odnosu na 2018. godinu, kada je iznosila 9.078 GWh.

Udio proizvodnje u termoelektranama porastao je sa 56,2 posto u 2018. godini na 63 posto u 2019.

Vrijednost izvoza električne energije po godinama:

2019. 574,8 mil KM
2018. 574,0 mil KM
2017. 462,9 mil KM
2016. 322,4 mil KM
2015. 284,4 mil KM
2014. 308,6 mil KM
2013. 471,9 mil KM