Energetika.ba
Novosti

CIGRE BiH: Odbrana od cyber napada

Autor: Energetika.ba
CIGRE BiH: Odbrana od cyber napada

Elektroenergetičari Bosne i Hercegovine kao članovi Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) odlučili su da se stručno i organizovano uključe u borbu protiv cyber napada na elektroenergetski sistem koji je jedan od tri najugroženija infrastrukturna sektora. Ti napadi su već uzdrmali SAD, Kanadu, Ukrajinu i još neke zemlje čije su kompanije pretrpjele gubitke od nekoliko milijardi američkih dolara. Podaci iz nekih država (poput SAD) ukazuju na to da su postali sve češći i da u milisekundama mogu prodrijeti u međusobno povezane računarske sisteme ugrožavajući podatke i operacije vezane za proizvodnju, prenos i isporuku energije. Iz podataka koje je o tome prikupila kompanija Accenture nagovještava se da bi u narednih pet godina mogli biti suočeni sa prekidom snabdijevanja električnom energijom uzrokovanim cyber napadima na električne mreže.

Sve su to razlozi zbog kojih se Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme odlučio da u što skorije vrijeme upriliči stručnu raspravu o električnim mrežama u dobi cybera i u tom kontekstu o stanju i sigurnosti u ovoj oblasti. Prema riječima predsjednika ovog komiteta Edhema Bičakčića ovim povodom za okruglim stolom naći će se domaći i strani stručnjaci da bi ponudili odgovor kako se može povećati povjerenje u električne mreže i mrežne usluge i osigurati da njihove mjere bezbijednosti zadovolje potrebe nove generacije elektroenergetskig sistema, odnosno Smart Grid. Pri tom će imati na umu da je uvođenjem pametnih električnih brojila stvorena mogućnost za cyber napade na infrastrukturu širokog polja te da je fizički pristup ovim električnim brojilima veoma jednostavan te da će cyber napadi na usluge mreže biti pojačani što može prouzrokovati masovne  poremećaje u životu ljudi.

Edhem Bičakčić je najavio da će sagovornici za okruglim stolom biti i strtučnjaci kanadske kompanije KDM Analytics, Inc. poznatoj po konsalting cyber bezbjednosnim uslugama industriji i državnim organima i kreiranju automatizovanih rješenja.

Hajdar Arifagić

Energetika.ba