Energetika.ba
Novosti

Crna Gora: Suficit u proizvodnji električne energije

Autor: Energetika.ba
Crna Gora: Suficit u proizvodnji električne energije

Vlada Crne Gore na sjednici koja je održana krajem protekle sedmice donijela je Odluku o Energetskoj bilanci za 2024. godinu. Dokument obuhvata bilance električne energije, ugljena, nafte, naftnih derivata i biogoriva, godišnju analizu učešća energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji energije te mjere za njihovo ostvarenje.

"U 2024. je planirana ukupna proizvodnja električne energije od 3 600 GW h, dok je planirana bruto potrošnja 3 117 GW h, tako da će planirani suficit, razlika između proizvodnje i potrošnje, za tu godinu biti 483 GW h", objavljeno je na stranici Vlade Crne Gore.

Prema planu, u idućoj godini više od polovine električne energije, odnosno oko 51 posto, bit će proizvedeno u hidroelektranama, a 37 posto u termoelektranama. K tomu, devet posto proizvodnje trebalo bi otpadati na vjetroelektrane, a tri posto na sunčane elektrane. Proizvodnja iz TE Pljevlja za 2024., također prema planu, iznosit će 1 317 GW h, što je manje od procjene ostvarenja u 2023. godini za 12,2 posto.

Kada je riječ o bilanci naftnih derivata, ukupan promet za potrebe potrošnje u Crnoj Gori u 2024. planiran je u količini od 421 070 tona, što je za 12,3 posto više od procjene ostvarenja potrošnje u ovoj godini.

(Energetika.ba)