Energetika.ba
Novosti

Donesen Nacrt Statuta Regulatorne komisije za energiju u FBiH

Autor: Energetika.ba
Donesen Nacrt Statuta Regulatorne komisije za energiju u FBiH

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK održala je u ponedjeljak redovnu sjednicu na kojoj je donesen Nacrt Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine FERK je pristupio izvršenju svoje obveze usklađivanja odredbi Statuta s odredbama tog zakona. Pri tome se opredijelio to usklađivanje izvršiti donošenjem novog Statuta, kao cjelovitog i potpunog podzakonskog propisa, što će pridonijeti lakšem i jednostavnijem praćenju ovog propisa, priopćeno je iz FERK-a.

O Nacrtu Statuta, FERK će održati opću raspravu 14. septembra 2023. godine u prostorijama FERK-a u Mostaru, s početkom u 11 sati. Obavijest za javnost za prikupljanje komentara i održavanje opće rasprave tijekom koje će FERK zaprimati komentare javnosti, objavit će se na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnositi pisane komentare na Nacrt Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine u razdoblju od dana objavljivanja obavijesti do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Nacrt Statuta s obrazloženjem moći će se preuzeti u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internetskoj stranici FERK-a, do 19.9.2023. godine do 15 sati, kada ističe rok za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani, navode iz FERK-a.

Na sjednici su donesena rješenja kojima se izdaju dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnim fotonaponskim elektranama za DI&DŽ d.o.o. iz Mostara, „ORKO“ vlasnika Ferida Ajana iz Žepča, SolarMax d.o.o. Mostar, „ES SOLAR ENERGY“ vlasnika Fehre Škapura iz Tešnja.

Također, donesena su rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnosiocima zahtjeva:

Fotonaponska elektrana „SOLEN“ vlasnika Sanje Bulić Sanje i Silvija Bulića iz Čitluka, HG d.o.o. iz Tešnja i Proizvodnja električne energije „NETKO“, vlasnika Amira Beganovića iz Tešnja.

Na današnjoj redovitoj sjednici FERK je usvojio nacrte dozvola za rad za proizvodnju električne energije za Obrt srodna djelatnost „Solarna elektrana Pilavac“ vlasnika Zlatka Pilavca iz Ilidže i „SICON SAS“ d.o.o. Tuzla.

Nacrti dozvola i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 20.9.2023. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba.

Na sjednici su osim toga donesena dva zaključka po zahtjevima za izdavanje dozvola, i to za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar FERK po zahtjevu za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda i „VAMIKS-POBJEDA“ d.o.o. Modriča po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om.

Na današnjoj sjednici FERK je donio 13 rješenja po žalbama na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća.

(Energetika.ba)