Energetika.ba
Novosti

Džindić: Značajan potez u rekonstrukciji rudnika

Autor: Energetika.ba
Džindić: Značajan potez u rekonstrukciji rudnika

Ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kaže da je Vlada danas usvojila dvije važne odluke iz njegovog resora.

– Vezano za proces reorganizacije u rudnicima FBiH, na zahtjev Uprave Elektroprivrede BiH i Nadzornog odbora, Vlada je dala prethodnu saglasnost za korekciju Statuta vezano za rudnike. Sada imamo puno jednostavniju šemu upravljanja. Dakle, imamo jednog direktora rudnika i jednog tehničkog direktora, bez Nadzornog odbora, za razliku od prethodnog načina upravljanja, gdje je bilo više direktora plus NO – istakao je Džindić.

Sve je, pojašnjava, pod direktnim upravljanjem Uprave generalnog direktora i NO Elektroprivrede.

– Ono što smo i obećali u prethodnom periodu da ćemo ući u proces restrukturiranja u rudnicima, ovo je prvi i najznačajniji potez nakon urađenog plana – dodaje.

Kada je u pitanju Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, koji je danas također usvojila Vlada FBiH, Džindić naglašava kako se radi o korekciji vezano za rokove primjene i rokove zahtjeva.

– Određena privredna društva koja su u procesu finansijske konsolidacije mogu obnoviti svoje zahtjeve a Vlada će ih po skraćenoj proceduri prihvatiti i omogućiti im nesmetan rad u periodu ispred nas – dodao je Džindić.

Energetika.ba