Energetika.ba
Novosti

“Elektro-Bijeljina” i EBRD potpisali ugovor: Kredit za energetski sektor po evropskim standardim

Autor: Energetika.ba
“Elektro-Bijeljina” i EBRD potpisali ugovor: Kredit za energetski sektor po evropskim standardim

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić prisustvovao je danas potpisivanju ugovora između distributivnog preduzeća preduzeća “Elektro-Bijeljina” i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o zajmu vrijednom 15 miliona evra čijom će realizacijom biti dostignuti evropski standardi u energetskom sektoru.

“Na ovaj način podižemo ukupnu vrijednost našeg energetskog sistema, jačamo njegove kapacitete, poboljšavamo funkciju i sve to radimo u korist kvalitetnog snabdijevanja svih potrošača električnom energijom”, izjavio je Đokić nakon potpisivanja sporazuma u Bijeljini.

On je istakao da je riječ o izuzetno važnom projektu i zahvalio menadžmentu “Elektro-Bijeljine” i EBRD-u koji su omogućili njegovu realizaciju, te najavio nastavak podrške matičnog preduzeća “Elektrioprivrede Republike Srpske”, Vlade i resornog ministarstva za sve razvojne projekte u Srpskoj.

“Realizacija ovog projekta doprinijeće poboljšanju ključnih parametara, kao što su smanjenje distributivnih gubitaka, kroz rekonstrukciju niskonaponskih i srednjenaponskih postrojenja i zamjenu brojila kod potrošača”, naveo je Đokić.

Prema njegovim riječima, sličan projekat već je ugovoren i u fazi je sprovođenja za “Elektro-Krajinu”, a EBRD je pokazala spremnost za nastavak vrlo uspješne saradnje i na drugim energetskim projektima u Republici Srpskoj.

U sjedištu “Elektro-Bijeljine” ugovor su potpisali direktor Kancelarije EBRD-a u BiH Jan Braun i direktor “Elektro-Bijeljine” Nedeljko Ćorić, koji je ovaj dan nazvao istorijskim za preduzeće.

“`Elektro-Bijeljina` je firma koja pokušava da ostvari evropske trendove i ponosan sam što su to prepoznali i u EBRD-u”, rekao je Ćorić i zahvalio matičnom preduzeću, resornom ministarstvu i Vladi Srpske na podršci za realizaciju ovako važnog projekta.

On je naveo da je ugovor realizovan po veoma povoljnoj kamatnoj stopi koja u prosjeku iznosi 2,25 odsto, sa rokom otplate 15 godina, uz tri godine grejs perioda, te izrazio očekivanje da će rate kredita kada počne njegova otplata preduzeće isplaćivati iz sredstava koja će se obezbijediti smanjenjem distributivnih gubitaka, prenosi Srna.

“Na realizaciji poslova biće angažovana naša operativa, radna snaga i mehanizacija, nećemo uvoditi treća lica u posao, tako da će vrijednost projekta dostići 50 miliona maraka”, istakao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, ugovor obuhvata isključivo investicione radove, nabavku opreme i materijala za rekonstrukciju srednjonaponske i niskonaponske mreže i za zamjenu brojila.

Direktor Kancelarije EBRD-a u BiH Jan Braun rekao je da će kredit finanisrati rekonstrukciju distributivne mreže i nabavku brojila, navodeći da će to obezbijediti smanjenje distributivnih gubitaka na tehnički minimum od 6,5 odsto, što je standard i u zapadnoj Evropi.Prema njegovim riječima, polovinu novca za zajam obezbjeđuje EBRD, a polovina je iz specijalnog Fonda za zelenu energiju kojim EBRD upravlja.

Finansijski direktor matičnog preduzeća Darko Milunović pohvalio je rad “Elektro-Bijeljine” sa novim menadžmentom i dodao da je ovo ditributivno preduzeće, koje pokriva 20 odsto teritorije Republike Srpske, investiralo više od dva miliona maraka samo u prvih šest mjeseci ove godine.

On je naglasio i važnost zamjene starih brojila kod potrošača, čija je prosječna starost više od 20 godina.

Energetika.ba