Energetika.ba
Novosti

"Elektrokrajina" izgradila 270 kilometara nove mreže

Autor: Energetika.ba
"Elektrokrajina" izgradila 270 kilometara nove mreže

Banjalučka "Elektrokrajina" je izgradila više od 270 kilometara nove elektrodistributivne mreže u okviru velikog projekta rekonstrukcije koji je započeo sredinom prošle godine čime je više desetina hiljada potrošača dobilo daleko kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom.

U sklopu projekta koji se odvija na području svih radnih jedinica preduzeća postavljeno je 5.000 novih betonskih stubova na srednjenaponskoj i niskonaponskoj mreži. Za potrebe rekonstrukcije "Elektrokrajina" je do sada uložila više od pet miliona KM iz povoljne kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ovaj višegodišnji investicioni ciklus, vrijedan oko 30 miliona KM, u drugoj fazi predviđa izmještanje mjernih mjesta iz objekata potrošnje i ugradnju 25.000 digitalnih brojila sa daljinskim očitavanjem potrošnje, što će uveliko povećati efikasnost obračuna i naplate električne energije i značajno smanjiti  distributivne gubitke preduzeća.

Pored toga, "Elektrokrajina" je u prvih devet mjeseci ove godine iz vlastitih sredstava uložila 10 miliona KM u izgradnju i sanaciju elektromreže i trafo-stanica što je dovelo do stabilnije i pouzdanije isporuke električne energije.

Preduzeće se istovremeno nalazi u procesu potpune reorganizacije i prilagođavanja radnih procesa odredbama novog Zakona o električnoj energiji, u sklopu čega će zaključno sa krajem ove godine u potpunosti prestati sa poslovima snabdijevanja kupaca i postati isključivo operator distributivnog sistema.

"Elektrokrajina" je u dosadašnjem procesu reorganizacije već ostala bez 2.500 najvećih kupaca čije snabdijevanje je preuzela nadležna direkcija "Elektroprivrede RS" u Trebinju, što je presudno uticalo na smanjenje devetomjesečnih poslovnih prihoda preduzeća za više od 25 odsto, odnosno za 41,8 miliona KM, u odnosu na isti period prošle godine.

Prilagođavanje novoj organizaciji dovelo je do neophodne optimizacije broja zaposlenih prilikom čega je "Elektrokrajinu" ove godine, dobrovoljno uz isplaćene stimulativne otpremine, napustilo 422 radnika, te je preduzeće zaključno sa krajem septembra imalo 1.445 zaposlenih.

"Elektrokrajina" je za potrebe stimulativnih otpremina i naknada za ekonomsko-socijalno zbrinjavanje radnika sa pripadajućim porezom isplatila 16,3 miliona KM, što je uticalo na povećanje poslovnih rashoda po tom osnovu, s tim da će se u predstojećem periodu osjetiti značajni pozitivni efekti smanjenja ukupnih troškova na isplate plata i ostala primanja zaposlenih.

Pomenute okolnosti gubitka najvećih kupaca i isplata odlazećih radnika, uz generalno nešto manju potrošnju električne energije zbog pandemije korona virusa, uticale su da "Elektrokrajina" prvih devet mjeseci 2020. završi sa gubitkom u iznosu od 23,4 miliona KM.

Uprkos svim izazovima, "Elektrokrajina" je u obračunskom periodu uspjela smanjiti ukupna potraživanja i plasmane za skoro 11 miliona KM, odnosno za 13,7 odsto.

Pored toga, preduzeće je u tekućoj godini unaprijedilo ključne poslovne parametre koji se ogledaju u obezbjeđenju kvalitetnije isporuke električne energije, pojačanom otkrivanju neovlaštene potrošnje, očuvanju visokog nivoa naplate uz redovnu isplatu svih primanja zaposlenih.

Energetika.ba / NN