Energetika.ba
Novosti

‘Energa 2018’ – Sesija o energetskim i klimatskim politikama u BiH

Autor: Energetika.ba
‘Energa 2018’ – Sesija o energetskim i klimatskim politikama u BiH

Bosna i Hercegovina ima šansu da iskoristi komparativne prednosti i resurse u energetskom sektoru i pretvori ih u konkurencijske prednosti na tržištu za što je neophodno usvojiti strategiju, odnosno energetsko-klimatski plan koji obuvata segmente efikasne upotrebe resursa (sunce, vjetar, voda, rijeke, šume…), energetske sigurnosti i tranzicije, kao i ekološke odgovornosti.

Poruka je to sudionika prve sesije, organizirane danas u sklopu Međunarodnog sajma „Energa“ pod nazivom „Energetske i klimatske politike u BiH – Tranzicija, transformacija i dekarbonizacija energetskog sektora BiH“.

Kako je istaknuto, izrada energetsko-klimatskog plana 2021-2030. trasirat će pravac razvoja Bosne i Hercegovine, o čemu su u sklopu prve sesije govorili dr. Admir Softić iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mak Kamenica iz USAID-a i Sanjin Avdić iz UNDP-a BiH, te projekt-menadžer iz Termolelektrane (TE) Ugljevik Zlatko Malović i Takuro Ueda iz Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) korporacije.

Sesija je bila prilika za podsjećanje na preporuke, usvojene na 4. energetskom samitu u BiH, a kojim se pledira za usvajanje strategije reforme energetskog sektora na državnom nivou, odnosno odgovarajuće regulative u skladu s obavezama koje proistječu iz Pariškog sporazuma, pristupanja Energetskoj zajednici i procesa evropskih integracija.

Između ostalog, konstatirano je kako na putu ka samoodrživom energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini prioritet bi trebalo dati energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija i obnovljivim izvorima energije, te da je za investiranje u energetski sektor, odnosno izgradnju elektroenergetskih postrojenja neophodno kreirati povoljnije investiciono okruženje u pogledu dobijanja odgovarajućih dozvola, uključujući osiguranje neovisnosti regulatora.

Fokus sudionika sesije bio je i na integriranju različitih aspekata energetike i klimatskih promjena u BiH, uz imperativ dekarbonizacije, odnosno smanjenja emisije CO2, što, među ostalim, podrazumjeva sužavanje prostora za upotrebu tzv. ‘prljavih goriva’, a preferiranje ‘zelene tehnologije’.

Bilo je riječi i o visokosofisticiranim tehnologijama odsumporavanja dimnih gasova, uključujući konkretan projekt koji se realizira u TE Ugljevik u partnerstvu sa spomenutom japanskom tvrtkom MHPS.

U nastavku je uslijedila panel-diskusija u kojoj su, uz spomenute uvodničare u sklopu sesije, sudjelovali i Dubravka Bošnjak iz GIZ-a, Ognjen Marković iz USAID-a i Ismir Omeragić iz Porshea BH d.o.o., potcrtavajući obaveze BiH na planu energetske i klimatske politike.

Nakon prve sesije, posvećene energetskim i klimatskim politikama u BiH, za danas je planirano održavanje još triju sesija i to o temama – Uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije u BiH, Modularni sistemi daljinskog grijanja/hlađenja na bazi obnovljive energije i Sigurnost snabdijevanja gasom u BiH – Usklađivanje gasnog sektora sa III Energetskim paketom.

Međunarodni sajam “Energa”, jedinstveni je događaj u regiji koji kroz sajamsko-konferencijske sadržaje već osmu godinu, a drugu kako se održava u Sarajevu, tretira oblasti energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije

„Energa“ je i ove godine okupila više od 100 izlagača i 200 sudionika sadržajnog konferencijskog dijela programa.

Energetika.ba / FENA