Energetika.ba
Novosti

Energa 2018 – Sesija o obnovljivim izvorima energije

Autor: Energetika.ba
Energa 2018 – Sesija o obnovljivim izvorima energije

Bosna i Hercegovine je potpisivanjem Sporazuma o uspostavi Energetske zajednice preuzela obaveze na planu preferiranja obnovljivih izvora energije s ciljem da njihov udio u bruto finalnoj potrošnji energije u 2020. godini iznosi 40 posto.

Istaknuto je to danas na sesiji Međunarodnog sajma „Energa“ pod nazivom „Obnovljivi izvori energije (OIE) – Postignuća i predstojeće obaveze sektora obnovljivih izvora energije u BiH“, u sklopu koje su govorili stručna saradnica iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sanja Kapetina i Hamid Mehinović iz GIZ-a, kao i Dalibor Marinčić, voditelj projekta vjjetroelektrane „Mesihovina“ i Senka Mutabdžija Bećirović iz UNDP-a.

Uvodničari sesije elaborirali su različite aspekte i prioritetne zadatke iz domena usvajanja određenih standarda u sektoru obnovljivih izvora energije, te ključne reformske korake koji se odnose na shemu poticaja na tom planu, uključujući i implementaciju i transpoziciju Direktive o obnovljivim izvorima energije 2009/28 EZ, kao i kreiranje pretpostavki za održivo korištenje šumske biomase u BiH.

Kada se radi o implementaciji spomenute direktive prioritetna je bila izrada Akcionog plana za korištenje obnovljive energije u BiH, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo u martu 2016. godine, a kojim su definirani strateški ciljevi u ovoj oblasti, uključujući i udio novih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji.

Istaknuto je da je resorno ministarstvo u međuvremenu pripremilo i Izvještaj o napretku u implementaciji Direktive o obnovljivim izvorima energije koji je dostavljen Sekretarijatu Energetske zajednice.

Radi se o, kako je rečeno, efikasnom korištenju energije i smanjenju utjecaja upotrebe fosilnih goriva na okoliš, smanjenju ovisnosti o uvozu energenata, otvaranju novih radnih mjesta i poduzetništva u energetici, te raznovrsnosti proizvodnje energije iz pet primarnih izvora (solarna energija, hidroenergija, energija vjetra, energija biomase i kogenerativna postrojenja).

Istovremeno, konstatirano je kako se pristupanjem Energetskoj zajednici BiH obavezala na primjenu regulatornog okvira Evropske unije koji se odnosi na energetski sektor, uključujući liberalizaciju tržišta energije, ulaganja u tom sektoru i refleksije na okoliš, kao i institucionalni i legislativni okvir u oblasti obnovljivih izvora energije.

Bosna i Hercegovina je zemlja sa značajnim energetskim resursima, kako konvencionalnim, tako i obnovljivim, tako da, prema ocjeni uvodničara, velika odgovornost leži na institucijama u čijoj je nadležnosti kreiranje ambijenta za ulaganja u energetskom sektoru, uključujući otklanjanje barijera u pogledu dobijanja određenih dozvola i saglasnosti kada se radi o projektima izgradnje energetskih postrojenja.

Ovo potonje, ilustrirano je na primjeru izgradnje Vjetroelektrane Mesihovina, odnosno prvog vjetroparka u BiH, za čiji je projekt trebalo pribaviti oko 340 različitih dozvola i saglasnosti.

Nakon sesije posvećene obnovljivim izvorima energije za danas je planirano održavanje sesije o energijskoj efikasnosti u BiH.

Međunarodni sajam “Energa”je jedinstveni energetski događaj u regiji koji kroz sajamsko-konferencijske sadržaje već osmu godinu, a drugu kako se održava u Sarajevu, tretira oblasti energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije

„Energa“ je i ove godine okupila više od 100 izlagača i oko 200 sudionika sadržajnog konferencijskog dijela programa.

Energetika.ba / FENA