Energetika.ba
Novosti

Energoinvest potpisao ugovore sa Sarajevogasom i Visoko Ekoenergijom

Autor: Energetika.ba
Energoinvest potpisao ugovore sa Sarajevogasom i Visoko Ekoenergijom
Ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom potpisali su danas (08.07.2021.godine) direktorica Energoinvesta d.d Sarajevo Bisera Hadžialjević sa v.d direktorom KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Edisom Bakovićem i direktorom JP Visoko Ekoenergija d.o.o Muhamedom Husićem.

Predmet ovog Ugovora koji će se primjenjivati od 01.07.2021.godine  odnosi se na snabdijevanje prirodnim gasom korisnika KJKP Sarajevogas i  JP Visoko Ekoenergija od strane Energoinvesta kao snabdjevača i prodavca gasa, koji preuzima prirodni gas iz uvoza i osigurava njegov transport do primopredajnih mjernih stanica kupaca.

Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević je istakla da Energoinvest samostalno prodaje uvezeni prirodni gas, te da se nada uspješnoj saradnji potpisnika današnjeg Ugovora naglasivši da će kompanija koju predstavlja biti pouzdan partner.

Zadovoljstvo potpisivanjem današnjeg ugovora izrazio je i Muhamed Husić, direktor JP Visoko Ekoenergija ističući da u narednom periodu očekuje od Energoinvesta da poslovanjem s JP Visoko Ekoenergija dio ostvarene dobiti od prodaje prirodnog gasa, transferira ponovo u Općinu Visoko, kako bi mogli što više preduzeća, privrednih subjekata, obrazovnih institucijama inicirati da postanu budući korisnici usluga JP Visoko Ekoenergija. “Također, očekujem da Energoinvest zaštiti distributere kao što je JP Visoko Ekoenergija, te da se u narednom periodu spriječi narušavanje tržišta gasa i sam gasni sistem u Bosni i Hercegovini”, zaključio je direktor Husić.

Nakon potpisivanja ugovora Edis Baković, v.d. direktor KJKP Sarajevogasa je istakao da je ovo komunalno poduzeće pristupilo potpisivanju Ugovora o snabdijevanju prirodnim gasom s kompanijom Energoinvest d.d .Sarajevo, a koja će u narednom periodu isporučivati prirodni gas na teritoriji Federacije BiH. S tim u vezi uz saglasnost nadzornog odbora KJKP Sarajevogas, te resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo, KJKP Sarajevogas je ispunilo svoju obavezu i postalo potpisnik ugovora o snabdijevanju prirodnim gasom kojem je druga ugovorna strana kompanija Energoinvest.

Ovome je prethodilo zaključivanje sporazuma između Energoinvest d.d Sarajevo i BH Gas doo Sarajevo. Naime, ova dva pravna lica zaključili su 02.06.2021. godine sporazum kojim je BH Gas doo Sarajevo sve ugovore za isporuku prirodnog gasa ranije zaključene s kupcima prenio na Energoinvest d.d Sarajevo. Ugovor s Energoinvest d.d Sarajevo je zaključen pod istim uslovima kao i prethodni ugovor s BH Gasom s kojim je KJKP Sarajevogas imao zaključen ugovor, kazao je v.d direktor Baković.

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH 8. aprila 2021. godine donijela zaključak br. V 599/2021 o potrebi striktnog razdvajanja nadležnosti učesnika u poslovima s gasom a u skladu s Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede. Ovom Uredbom su uređeni odnosi u gasnom sektoru na principima koje poznaje EU, a što podrazumijeva razdvajanje poslova snabdjevača gasom (Energoinvest) i operatora transportnog sistema (BH Gas).

Shodno tome između Energoinvesta d.d. i BH Gas d.o.o. 02.06. 2021. godine zaključen je  Sporazum o načinu plaćanja faktura za prirodni plin, kojom su sve nadležnosti uređene i razdvojene, te od 1. Jula 2021  Energoinvest obavlja u cijelosti poslove uvoznika i snabdjevača prirodnim gasom za Federaciju Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu planirano je potpisivanje Ugovora o snabdijevanju prirodnim gasom i s drugim industrijskim kupcima gasa u Federaciji Bosne I Hercegovine .

Energetika.ba