Energetika.ba
Novosti

EP BiH i sindikat rudara podržali pristup Vlade FBiH

Autor: Energetika.ba
EP BiH i sindikat rudara podržali pristup Vlade FBiH
Elektroprivreda BiH i sindikati rudara u FBiH podržali su pristup federalne Vlade kada je u pitanju moratorij na zapošljavanje u rudarskom sektoru i plan reorganizacije rudnika.

Rečeno je to nakon današnjeg sastanka direktora EP BiH Bajazita Jašarevića, te predsjednika Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinana Husića i predsjednika Samostalnog sindikata rudara u FBiH Safera Mušanovića sa ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem u sjedištvu Vlade FBiH u Sarajevu.

"Za svako novo zapošljavanje u rudnicima koncerna potrebno je dostaviti i plan reorganizacije svakog rudnika u kome će se jasno vidjeti koja radna mjesta u rudnicima prepozaje Zakon o rudarstvu. To će biti vodilja da u narednim godinama zajedno rudnici, EP BiH i Vlada FBiH iznađu resurse za prelazak sa postojeće neefikasne na buduću potrebnu organizaciju svakog rudnika", poručio je direktor EP BiH Bajazit Jašarević.

Kako je rekao, EP BiH ostaje pri konceptu da je jedini način da energetski sektor učini održivim nastavak investiranja u rudnike uglja, koji su u sastavu koncerna, a kako bi proizvodnja uglja i poslovanje rudnika bili efikasniji.

"Paralelno sa time, polazeći od reorganizacije koja je naložena odlukom Vlade FBiH, odlučnije uđemo u izradu programa restrukturiranja svakog rudnika, kako bismo ih prilagodili potrebama uglja na tržištu", rekao je on.

Napomenuo je da rudnici odmah treba da pristupe izradi plana reorganizacije, što je neophodno za nastavak rada koncerna.

"Rudnici to nisu razumijevali i bez odluke Vlade to nikada ne bi ni uradili. Mora se doći do nove racionalne organizacije rudnika i da radna mjesta koja su se godinama nagomilavala u rudnicima razriješimo najnaprednijim socijalno osjetljivim načinima, poput otpremnina, dokupom radnog staža, slanjem u penziju", kazao je direktor JP EP BiH.

Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić rekao je da je sa Vladom FBiH usaglašeno da primjena kolektivnog ugovora ostaje na snazi do potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

"Usaglasili smo se da će do kraja ove sedmice predstavnici Vlade i reprezentativnih granskih sindikata iz oblasti rudarstva usaglasiti metodologiju i dinamiku usaglašavanja oko novog kolektivnog ugovora", najavio je on.

Kako je istakao, predstavnici sindikata ukazali su na današnjem sastanku da je do kraja sedmice potrebno riješiti pitanje imenovanja novog saziva uprave RMU Zenica.

"Moramo imati odgovorna lica koja će u punom kapacitetu preuzeti odgovornost za stanje u rudniku, ali i odgovornost za projekte koje treba uraditi narednih 60 dana", kazao je on.

Sindikat traži i da sva odgovorna lica u uprava rudnika, koja podnesu ostavku, treba da budu u što kraćem roku biti razriješena, te da budu izabrani novi kadrovi.

"Moramo obezbijediti minimalne uslove za funkcionisanje svih rudnika u FBiH", kategoričan je on.

Rekao je takođe da je na današnjem sastanku razjašnjena i odluka Vlade o moratoriju na zapošljavanje.

"Danas je svima jasno da radnici koji su već angažovani na određeno vrijeme u rudnicima su potreba. Njihova radni angažman je neupitan", kazao je Husić.

Kako je istakao, što se tiče novih zapošljavanja u narednom periodu, poterebno je pripremiti i predstaviti elaborate kako bi se znalo gdje i u koji obim posla u rudnicima se ti ljudi uvode.

"Nemamo više vremena. Nas u rudnicima mrkog uglja u FBiH raduje činjenica da su se otvorila ova pitanja. Neka su se otvorila! I mi smo to stalno govorili - hajde da vidimo imamo li snage i kapaciteta da to učinimo produktivnijim i efikasnijim. Ako nemamo i ne znamo, nije sramota to kazati. Nama nije nimalo žao. Nije jednostavno živjeti i raditi u ovakvoj atmosferi. Ali, ne žalimo. Želimo do kraja dovesti ovu priču", poručio je Husić.

Predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Safer Mušanović je rekao je da je današnji sastanak bio koristan, te da su sindikati dobili pojašnjenja u vezi sa nizom aktuelnih pitanja, između ostalog, o dešavanjima u rudniku u Banovićima i izgradnji termoelektrane.

Kada je riječ o razriješenju određenih uposlenika, on je istakao da je zadovoljan odlukom da u RMU Banovići rudari, njih 150, ostane na poslu.

"Važno je reći da termoelektrana Banovići nosi veliku investiciju i ministar kaže da je to jedan od najboljih projekata. U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti koje će dovesti do realizacije ovog projekta", rekao je on. Najavio je i da će reorganizacije biti izvršene i prije roka od 60 dana.

Na pitanje Vijesti.ba da li je u sukobu interesa, budući da istovremeno obnaša funkciju predsjednika Sindikata i član je Nadzornog odbora rudnika "Gračanica", Mušanović je negativno odgovorio.

"Lično mislim da to nije slučaj. Sindikalna organizacija nije politička organizacija, nego udruženje. Svi koji nisu članovi bilo kakvih političkih organizacija ili nisu na funkciji direktora mogu konkurisati. Dakle, mislim da nije sukob interesa, a to je mislila i Vlada, odnosno EP BiH, jer je u potpunosti poštovala sve zakonske propise, tako da sam komotno mogao konkurisati, kao što to i u budušćnosti može na bilo kojem drugom mjestu, ako postoje odgovarajuće stručne kompetencije, čovjek koji izražava dobru volju da učestvuje u radu pojedinih nadzornih odbora", rekao nam je Mušanović.

Mišljenja je da je do sada kvalitetno radio kao član Nadzornog odbora rudnika "Gračanica", za koji tvrdi da je jedan od najboljih rudnika u FBiH.

Energetika.ba / Vijesti.ba