Energetika.ba
Novosti

ERS se prilagođava pravilima Energetske zajednice

Autor: Energetika.ba
ERS se prilagođava pravilima Energetske zajednice

Reorganizacija distributivnih preduzeća "Elektroprivrede RS", koja je u toku, ne vodi privatizaciji ove kompanije, već je ovaj proces neophodan zbog prilagođavanja regulativi Energetske zajednice, a to će podrazumijevati i efikasniji način poslovanja.

Ovo je kao osnovni cilj reorganizacije u preduzećima "Elektroprivrede RS" istakao Velibor Šipovac, direktor Direkcije za snabdijevanje električnom energijom ERS, koji je najavio da će, odmah poslije reorganizacije pet distributivnih zavisnih preduzeća, koja je u toku, uslijediti i reorganizacija proizvodnih preduzeća.

"U skladu s regulativama Energetske zajednice neophodno je restrukturiranje energetskog sektora, pa samim tim i reorganizacija distributivnih preduzeća i izdvajanje snabdijevanja iz njih", kazao je Šipovac te objasnio da će već iduće godine biti izdvojeno i jedinstveno preduzeće koje će biti javni snabdjevač u holdingu ERS, jer distributivna preduzeća za to gube licencu.

Nakon njihove reorganizacije slijedi reorganizacija proizvodnih preduzeća, u čemu je neizježan proces i smanjenje broja radnika.

"Predviđene su i stimulativne otpremnine", kazao je Šipovac, dodajući da će se o tome naročito voditi računa.

Sve se, kako je dalje naveo, radi zbog liberalizacije tržišta, koja je neizbježna i u skladu s kojom je odnedavno i "Elektroprivreda RS" prisutna na otvorenom tržištu, kao jedan od 24 licencirana tržišna snabdjevača u BiH, gdje kupci sami biraju svoga snabdjevača strujom.

Ukoliko neko od kupaca izabere drugog snabdjevača, Šipovac tvdi da to ni na koji način neće ugroziti poslovanje "Elektroprivrede RS", koja viškove električne energije uvijek može plasirati na slobodnom tržištu.

Energetika.ba / NN