Energetika.ba
Novosti

FERK izdao četiri dozvole za proizvodnju električne energije

Autor: Energetika.ba
FERK izdao četiri dozvole za proizvodnju električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na redovitoj sjednici u utorak izdala je četiri dozvole za proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva: “RAMAS” d.o.o. Prozor-Rama, “ENERGY TRADE d.o.o. Usora, “GALA-SOL” vl. Domagoj Galić iz Širokog Brijega i “VIBAR” d.o.o. Široki Brijeg, i to za proizvodne objekte solarnih fotonaponskih elektrana.

U postupak opće rasprave upućena su tri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije, za podnositelje zahtjeva “AV SUN” – Grude, vl. Marina Marijanović, te “GP TOMING” d.o.o. Grude i “SOLIK” d.o.o. Prozor-Rama u postupku izmjene i dopune postojeće dozvole.

Osim toga, u općoj raspravi je i osam nacrta dozvola za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, i to za: “CB-SOLARI”, vl. Pava Ćavar iz Širokog Brijega, – solarna fotonaponska elektrana “CB-SOLARI”, “Lapis” d.o.o. Ljubuški, – solarna fotonaponska elektrana “LAPIS ENERGY 1” i solarna fotonaponska elektrana “LAPIS ENERGY 2”, Solarna elektrana “Solar-Co”, vl. Josip Kordić, Solarna elektrana “Zečević”, vl. Ivan Zečević, “ETNO SELO MENJIK” d.o.o. Prozor-Rama, Solarna elektrana “Diva”, vl. Katarina Iličić i Solarna elektrana “AFJI”, vl. Mario Škarica, svi iz Prozor-Rame.

Osim toga, u javnu raspravu je upućen i Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva “Messer Tehnoplin” d.o.o. iz Sarajeva.

Sve zainteresirane osobe mogu pregledati nacrte dozvola na web stranici www.ferk.ba, a svoje pisane komentare na nacrte mogu dostaviti do 22. srpnja 2020. godine do 13 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar kao i na elektroničku adresu [email protected].

Osim toga, FERK je donio rješenje po žalbi na akt koji je donijelo JP “Elektroprivreda HZHB” d.d. Mostar, priopćeno je iz FERK-a.

Energetika.ba / FENA