Energetika.ba
sjednica u mostaru

FERK odbio dati saglasnost Elektroprivredi BiH: Cijena struje ostaje ista

Autor: Energetika.ba
FERK odbio dati saglasnost Elektroprivredi BiH: Cijena struje ostaje ista
Foto: Unsplash

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK danas je u Mostaru održala 11. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je donesena odluka prema kojoj se ne daje saglasnost JP Elektroprivreda BiH na prijedlog cijena snabdijevanja krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača.

"Nakon pažljive analize dostavljenog prijedloga cijena, FERK je utvrdio da isti nije u skladu sa metodologijom za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača.

Naime, navedeni prijedlog nije u skladu sa članom 18. stav (1) Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača u kome je propisano, između ostalog, da je javni snabdjevač obavezan voditi računa o izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za krajnje kupce koji se snabdijevaju kod javnog snabdjevača.

Dalje, članom 15. stav (2) pravilnika je propisano da troškovi snabdijevanja iznose maksimalno 15%, od ukupnog troška nabavke energije za snabdijevanje krajnjih kupaca, a na osnovu dostavljenih podataka za period od 10.6. do 31.12.2024. godine utvrđeno je da je ovaj trošak veći od 15% što nije u skladu sa metodologijom.

Kako uz prijedlog cijena nisu dostavljeni podaci o planiranoj potrošnji električne energije unutar pojedinih blokova (zeleni, plavi, crveni), tako dostavljeni podatak o predloženom povećanju ukupne cijene usluge javnog snabdjevača za kupce iz kategorije potrošnje domaćinstva od 9,8% kao i predloženo povećanje cijene energije od 19% nije moguće provjeriti, a samim tim i potvrditi.

S obzirom na to, nisu ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti FERK-a na isti, te je FERK utvrdio cijene snabdijevanja zasnovane na Odluci o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema ovog javnog preduzeća i podlogama korištenim za izračun cijena koje su u primjeni.

Za korisnike javne usluge snabdijevanja krajnjih kupaca JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo cijene ostaju iste.

FERK je, donio rješenja o oduzimanju dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocima Fotonaponska elektrana „SOLAR-RAMA“ vlasnika Žilića Slavka iz Prozora-Rame, „HM SOLAR“ vlasnika Čizmića Hasnije iz Kaknja i „AUTO START“ d.o.o. Mostar-Sjever.

Za GET - TZE d.o.o. iz Širokog Brijega i „GLOBAL ISPAT KIL“ d.o.o. Lukavac izdate su obnovljene dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, dok su za EOL PETROL d.o.o. Sarajevo izdate izmijenjene i dopunjene Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om i Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Status kvalifikovanog proizvođača utvrđen je za šest podnosilaca zahtjeva, te su donesena rješenja za: Solarna elektrana „BH“ vlasnika Hadžimehića Mirze, Solarna elektrana „TEA“ vlasnika Eminagića Damira, „ELEKTRON“ KAKANJ vlasnika Lope Ćamila, Obrt „PAŠKO“ iz Kreševa, „ADŽIĆ-ASFALT“ d.o.o. Žepče i „EGE KOMERC“ d.o.o. Doboj Jug za dvije solarne fotonaponske elektrane.

Na današnjoj sjednici FERK-a odlučeno je da se u postupak opšte rasprave uputi Nacrt dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za privredno društvo DOO „PETROL-P“ Bihać. Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare na nacrte dozvola do 9.5.2024. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Tekst nacrta dozvola može se dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

Takođe, nakon razmatranja žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na sjednici donio dva rješenja. saglasnost Elektroprivredi BiH: Cijena struje ostaje ista", navodi se u saopćenju FERK-a.