Energetika.ba
Novosti

FERK održao redovitu sjednicu

Autor: Energetika.ba
FERK održao redovitu sjednicu

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj je redovitoj sjednici izdala dvije dozvole za proizvodnju električne energije u proizvodnim objektima solarne fotonaponske elektrane „Gmići 2“ i „Gmići 3“ u naselju Gmići, općina Prozor-Rama.

Vlasnici proizvodnih objekata, Petar Kudić i Ante Barišić, predmetne dozvole za proizvodnju dobili su na razdoblje valjanosti od 12 godina, a predviđena godišnja proizvodnja svake elektrane je 29,50 MWh (megavat sati), priopćio je FERK.

Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje izdana je na razdoblje valjanosti od pet godina, dok je gospodarskom društvu „Hifa-Oil“ d.o.o. Tešanj postojeća dozvola izmijenjena i dopunjena podatcima o novim skladišnim kapacitetima.

FERK je na današnjoj sjednici izdao još dvije dozvole iz sektora naftnog gospodarstva. Gospodarsko društvo „Plinomatic“ d.o.o. Kiseljak dobilo je dozvolu za rad (licenciju) za trgovanje LPG-om, dok je za „Hifa“ d.o.o. Tešanj izvršena izmjena i dopuna postojeće dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom radi brisanja postojećih transportnih jedinica i dopune novim transportnim jedinicama.

Postupajući po Zahtjevu za oduzimanje dozvole za rad (licencije) imatelju dozvole „Brkić Petrol“ d.o.o. Zenica trajno je oduzeta dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, i to radi neobavljanja odobrene energetske djelatnosti.

Na redovitoj sjednici donesena su i dva rješenja po žalbama kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo.

FERK je na sjednici donio Zaključak kojim se postupak pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja „Širbegović Inženjering“ d.o.o. Gračanica obustavlja u cijelosti zbog odustajanja podnositelja.

Energetika.ba