Energetika.ba
Novosti

Konferencija ENERGA 2019: Za gradnju biogasnih elektrana u BiH potrebno udruživanje potencijalnih investitora

Autor: Energetika.ba

Završni dan Konferencije ENERGA 2019, koja se u Centru Skenderija Sarajevo održava u okviru istoimenog sajma, ponudio je pet sesija.

Prvu sesiju „Biogasne elektrane – Investiciona prilika za poljoprivrednike“ koja je sadržavala prezentaciju Nikice Prskala iz Zemljoradničke zadruge Livač i panel diskusiju, organizovao je USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije, koji proteklih pet godina radi na unaprjeđenju i reformi energetskog sektora u BiH.

U panel diskusiji su učestvovali Nermin Ahmić (Udruženje peradara ZDK), Vedad Pašić (Udruženje prerađivača mlijeka u BiH), Vladimir Usorac (Udruženje mljekara RS) i Tomas Mitschke (GIZ).
Proizvodnja i korištenje biogasa navedeno je kao jedno od mogućih rješenja za stočarske farme, koje imaju problem sa otpadom kao zagađivačem životne sredine.

Kao prednosti pokretanja proizvodnje biogasa na domaćim farmama navedeni su: subvencioniranje proizvodnje el. energije iz biogasa kao dodatni izvor prihoda za poljoprivrednike, obezbjeđivanje toplotne energije, dobijanje prerađenih supstrata koji su visokovrijedno organsko gnojivo, stvaranje novih radnih mjesta, te eliminacija neugodnih mirisa i insekata.
U FBiH je kao ključna prepreka za izgradnju elektrana na biogas navedeno nepostojanje kvote za otkup električne energije iz biogasa, što je otklonjeno u novembru prošle godine i iznosi 1,2 MW, dok u RS ne postoji podjela postrojenja prema instaliranoj snazi, a kvota za otkup el. energije iz biogasa po subvencioniranim cijenama iznosi 1,7 MW.

Garantovana otkupna cijena u FBiH po novom prijedlogu iznosi od 0,30 – 0,56 (KM/kWh) dok je u RS za sve elektran, bez obzira na instalisanu snagu, otkupna subvencionirana cijena 0,2402 (KM/kWh). Konstatovano je da je u FBiH najprofitabilnije graditi elektrane od 150 kW, a u RS od 1000 kW, a trenutno na teritoriji cijele države rade ili su u izgradnji dvije elektrane ovog tipa.

-Današnja diskusija i panel su prije svega pokazali potrebu za udruživanjem stočara, jer ih većina nema dovoljno kapaciteta da se sami mogu upustiti u izgradnju elektrane na biogas koja bi bila isplativa. Identificirane su i glavne prepreke za ulazak stočara i zemljoradnika u projekte elektrana na biogas, kao što su neinformisanost o subvencijama, te neprovođenje zakonskih odredbi koje se odnose na odlaganje otpada – istakao je Fahrudin Kulić, moderator panel diskusije.

Sesiji je prisustvovao zanačaj broj zainteresiranih privrednika koji planiraju investiranje u ovu oblast proizvodnje el. energije.
Konferencija ENEERGA se završava danas, a pored spomenute sesije, razgovaralo se i o aktuelnim istraživanjima i pravcima razvoja termoenergetike u BiH, zatim potencijalima za primjenu visokoefikasne kogeneracije grijanja i hlađenja u BiH, projektima finansiranja mjera energijske efikasnosti, a predstavljena je i ekološka inovacija nano-feromagnetični fluid filter.

ENERGA 2019 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Sponzori projekta su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH telecom.

(Energetika.ba)