Energetika.ba
Novosti

Na sajmu ENERGA 2019 promovisani radovi učenika tehničkih škola

Autor: Energetika.ba
U okviru privredno-poslovnog događaja ENERGA 2019, međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije, koji se od 11. do 13. juna/lipnja održava u Centru Skenderija u Sarajevu, predstavljeni su radovi učenika iz nekoliko sarajevskih tehničkih škola.

Prezentacija učeničkog stvaralaštva iz oblasti energetike i mehanike, dio je programa Privredne/gospodarske komore FBiH i Kantonalne privredne komore Tuzla.

-Praktikujmo već nekoliko godina da naš prostor na sajamskim manifestacijama usmjerimo na školsku i naučnu zajednicu. Potrebno je vraćati tehniku i tehnologiju u fokus zanimanja mladih ljudi. Ono što su oni pokazali na Energi je nastalo u njihovim skromnim laboratorijama. To su odlične stvari, samo ih treba učiniti vidljivim javnosti, pa zašto ne i potencijalnim investitorima – rekao nam je Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH.

Radovi učenika JU „Srednja škola zanatskih zanimanja“ Sarajevo, u dva sajamska dana su privlačili veliku pažnju posjetitelja sajma.

-Ovo je samo dio stvari koje tokom školavanja kreiraju učenici naše škole. Ovdje možete vidjeti mali električni automobil, 3D printer, robotsku ruku, semafor za naizmjeničnu regulaciju saobraćaja. Sve su to radovi učenika, dok profesori imaju samo mentorsku ulogu. Raduje nas što ljude zanimaju naši radovi – rekao nam je Adnan Mlivo, učenik Srednje škole zanatskih zanimanja iz Sarajeva.

Pored njih učeničke radove je predstavila i Srednja mašinska tehnička škola iz Sarajeva. Na njihovom štandu najviše pažnje je privukao Stirlingov motor, motor s toplim zrakom koji radi kao klipni motor s vanjskim izgaranjem, a koji je rad učenika trećih razreda.

-Ovo je dobar način da predstavimo školu, promovišemo naše smjerove i zanimanja, a učeničko stvaralaštvo i prostor na ovakvoj manifestaciji su odlična prilika da motivišemo mlade da uče, stvaraju i ostaju ovdje – rekla nam je Maja Bečić iz Srednje mašinske tehničke škola iz Sarajeva.

Kantonalna privredna komora Tuzla, pored dijela izlagačkog prostora koji su ustupili učenicima iz Sarajeva, tradicionalno su na sajmu Energa predstavili i usluge i proizvode svojih članica koji su bliski tematici Energe.

-Privreda Tuzlanskog kantona kroz predstavljanje Kantonalne privredne komore na ovom sajmu učestvuje od početka, a uvažavajući interes naših privrednika, naš izlagački prostor se iz godine u godinu proširuje. Energa se etablirala u jedan specijalizovani sajam, koji iz godine u godinu raste i sigurno daje veliki doprinos u razvoju ove grane privrede u BiH i kao takav ima i imat će našu podršku – rekao nam je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla.

ENERGA 2019 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo.

Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Sponzori projekta su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH telecom.

Energetika.ba