Energetika.ba
Novosti

NE Krško: U decembru proizvodnja malo iznad planirane

Autor: Energetika.ba
NE Krško: U decembru proizvodnja malo iznad planirane

NE Krško je u decembru 2017. proizveo 543076,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 516231 MWh neto električne energije.

U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,22 % iznad planirane (510000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U decembru se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,8 ºC, a najviše za 2 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u decembru iznosio 9,36 %, a ukupni godišnji udio do kraja decembra 19,2 %.

Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00065 %, a godišnje 0,00682 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične grupe stanovništva.

Ocijenjeni utjecaj u decembru iznosio je 0,10 % i 2,02 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 22 paketa (5,898 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Energetika.ba