Energetika.ba
Redovna Skupština

Dioničari Elektroprenosa BiH odobrili nove investicije

Autor: Energetika.ba
Dioničari Elektroprenosa BiH odobrili nove investicije
Elektroprijenos BiH / Ilustracija

U Banjoj Luci je danas održana šesnaesta redovna sjednica Skupštine dioničara kompanije "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka kojoj su prisustvovali predstavnici dioničara, Nermin Nikšić premijer Federacije BiH, Radovan Višković, premijer RS-a, te članovi Uprave kompanije "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, kao i članovi Upravnog odbora Kompanije.

Na šesnaestoj redovnoj Skupštini dioničara "Elektroprijenosa BiH" odobrena je Odluka Upravnog odbora o usvajanju revidovanog Finansijskog izvještaja Kompanije za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine.

Dioničari su donijeli odluku o raspodjeli dobiti za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine, u iznosu od 20.045.887 KM.

Skupština dioničara dala je saglasnost za ulaganja u objekte od preko 1.000.000 eura.

Tom odlukom odobrena je rekonstrukcija transformatorskih stanica TS 110/x kV Prijedor 3, Banja Luka 3, Kozarska Dubica, Laktaši 1, Jajce 1, Ključ, Široki Brijeg, Trebinje 1, Jablanica, Sarajevo 1, Sarajevo 14, Novi Travnik, Zenica 3, Goražde 1, Gračanica, Lukavac, Brčako 2.

Odobrena je rekonstrukcija transformatorskih stanica TS 400/x kV Stanari, TS 220 kV Sarajevo 20, raskolopnog postrojenja RP 220 kV Mostar 3 kao i TS 220/x kV Gradačac.

Dioničari su odobrili izgradnju novih transformatorskih stanica sa prilkučnim dalekovodima TS 110/x kV Banjaluka 9, Banjaluka 10, Željuša, Sarajevo 12, Jahorina, Živinice.

Odobrena su sredstva za rekonstrukciju dalekovoda DV 2x 110 kV HE Jablanica-Mostar 1/Mostar2,DV 110 kV Grude-Imotski, DV 110 kV Bileća-Trebinje 1, DV Donji Vakuf-Jajce 2, DV Mostar 1-Mostar 9, DV Čapljina-Mostar 9, DV Mostar 2-Mostar 9, DV Kakanj-Tuzla.

Odlukom je odobrena i izgradnja novih dalekovoda DV 110 kV Mostar 4-Mostar 9, DV 110 kV Rama/Prozor-Uskoplje/G.Vakuf, DV 110 kV Srebrenica-Ljubovija, DV 110 kV Knežica-Kostajnica- Novi Grad, DV 110 kV Jajce 1-Šipovo, antikorozivna zaštita stubova, obnavljanje SCADA sistema u centrima za upravljanje, rekonstrukcija poslobnog objekta OP Banja Luka, OP Mostar i OP Tuzla. U narednom periodu u obnavljanje telekomunikacione opreme trebalo bi da bude investirano oko 40 miliona KM.

Dioničari su donjeli Odluku o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2022. godinu te konstatovali da kompanija Elektroprijenos BiH ima važnu ulogu u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz te kompanije.