Energetika.ba
Novosti

Operator za obnovljive izvore energije usvaja pravilnik o raspodjeli troškova, stručnjaci negoduju

Autor: Energetika.ba
Operator za obnovljive izvore energije usvaja pravilnik o raspodjeli troškova, stručnjaci negoduju
Upravni odbor OIEiEK je 4. juna usvojio Nacrt Pravilnika koji je prošao kroz sve potrebne procedure, uključujući javnu raspravu, i dobio podršku svih zainteresovanih strana, ali je nastao problem kada se pojavila inicijativa da se usvoji potpuno novi pravilnik što bi, prema našim informacijama, imalo za posljedicu povećavanje naknade za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora za minimalno 400 posto.Naknade bi, prema izvorima do kojih je došao portal Klix.ba, plaćao svaki potrošač električne energije. Strahuje se da će finansijske posljedice, ukoliko novi pravilnik bude usvojen, biti pogubne za OIEiEK što će se kasnije prebaciti na krajnje kupce električne energije kroz drastično povećanje za OIEiEK.

U Nacrtu Pravilniku o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače s kojima OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu struje, koji je usvojen 4. juna, se navodi da privilegovani proizvođači električne energije instalisane snage do 150 kW ne plaćaju troškove balansiranja.

“Privilegovani proizvođači instalisane snage iznad 150 kW, a koji dostavljaju planove proizvodnje na satnom nivou za dan unaprijed, obavezni su plaćati troškove balansiranja po sljedećem principu raspodjele: 70 posto obračunatih troškova balansiranja u prvoj godini primjene ovog pravilnika; 85 posto obračunatih trošlova balansiranja u drugoj godini primjene ovog pravilnika; 100 posto obračunatih troškova balansiranja trajno počev od treće godine primjene ovog pravilnika”, navodi se u Nacrtu Pravilnika koji je u posjedu portala Klix.ba.

Kada je riječ o raspodjeli troškova balansiranja za kvalifikovane proizvođače, također se navodi da proizvođači električne energije instalisane snage do 150 kWne plaćaju troškove balansiranja.

“Sredstva iz naknade za podscticanje OIEiEK ne koriste se za plaćanje troškova balansiranja proizvođača sa svakim pojedinačnim kvalifikovanim proizvođačem s kojim ima potpisan ugovor o otkupu električne energije, a koji je u skladu sa zakonom balansno odgovoran”, navodi se u Nacrtu Pravilnika.

Nadalje se navodi da kvalifikovani proizvođači sa kojima OIEiEK ima zaključen ugovor o otkupu električne energije po referentnoj cijeni, a čija je instalisana snaga iznad 150 kW, obavezni su plaćati troškove balansiranja po sljedećem principu raspodjele.

“50 posto obračunatih troškova balansiranja u prvoj godini primjene ovog pravilnika; 75 posto obračunatih troškova balansiranja u drugoj godini primjene pravilnika; 100 posto obračunatih troškova balansiranja stalno počev od treće godine primjene pravilnika”, navodi se u Nacrtu Pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače s kojima OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu struje.

Energetika.ba / Klix.ba