Energetika.ba
Novosti

Potpisan sporazum: Za sistem energetskog menadžmenta u BiH 1,2 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Potpisan sporazum: Za sistem energetskog menadžmenta u BiH 1,2 miliona KM

Šefica odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Marie Bergström i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov danas su u Sarajevu potpisali Sporazum o dodatnom finansiranju u iznosu od 1,2 miliona KM za uspostavu sistema energetskog menadžmenta u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti će biti realizirane u okviru UNDP-vog projekta Zeleni ekonomski razvoj, finansiranog od Vlade Švedske, a koji se realizira u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim fondovima za zaštitu okoliša, entitetskim ministarstvima za prostorno uređenje i energetiku, kantonalnim ministarstvima, općinama i drugim partnerima.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izrazio je zahvalnost Vladi Švedske, švedskom narodu, Razvojnoj agenciji Švedske i implemntatoru projekta u BiH – UNDP-u.

– Ovo je prilika da kažem da je  Vlada Švedske preko Razvojne agencije do sada u ove i slične projekte u BiH od 2014. godine uložila 13 miliona eura, odnosno preko 25 miliona  KM. Ovo je samo jedan dio tog velikog  projekta koji se obavlja na prostoru cijele BiH.  Projektom je planirana  uspostava energetskog menadžemeta, zatim baza podataka, informacioni sistem za više od 40 zgrada koje koristi ili gdje je vlasnik BiH. Ovo je zanačajn projekt u nizu projekata iz ove oblasti i omogučit će i zapošljavanje jednog broja energetskih menadžera. Osposobit ćemo preko 80 saradnika, manadžera, u svim institucijama u BiH. Kao što to pokazuju rezultati na nekim drugim projektima u RS i FBiH, uštede na godišnjem nivou iznose 20 posto energije, a dotano još 60 posto – kazao je Šarović.

Dodao je da se planiranima uštedama u narednom pariodu očekuje “da jedna siromašna BiH više ne dođe u situaciju da troši tri puta više eletrične energije i vode od bogate Švedske”.

Šefica odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Marie Bergstrom kazala je da Vlada Švedske podržava BiH na njenom evropskom putu te da je ovaj projekt jedna od primjera približavanja BiH  Evropskoj uniji.

– Vlada Švedske osigurat će 1,2 miliona KM, prije svega za obuku i izgardnju kapaciteta energetskih menadžera, potom skrining javnih objekata, a u cilju energetske efikasnosti i ostvarivanja ušteda. Pitanja ekoligije i zaštite okoliša jedna su od prioriteta Vlade Švedske na kojim radimo na domaćem terenu, ali i itekeko globalno. Kada govorimo o energetskoj efikasnosti i unaprijeđenju ovih javnih objekata kroz ovakve mjere i aktivnosti osigurat će se na samo bolja kvaliteta zraka, već i bolji uslovi u samim objektima za sve one koji  rade u njima – kazala je Bergstrom.

Zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov kazao je da je zahvaljujući izdvojenim sredstvima u vrijednosti 1,2 KM “plan da zajednički, u saradnji sa domaćim vlastima u BiH, rade na unapređenju sistema energetske efikasnosti”.

– Projekt Zeleni ekonomski razvoj (GED) posvećen je kreiranju uslova za investicije u povećanje energetske efikasnosti javnih objekata kako bi se ostvarile budžetske uštede, povećao broj “zelenih radnih mjesta“, poboljšao komfor za korisnike i reinvestirala ušteđena sredstva, što doprinosi privrednom napretku zemlje i očuvanju životne sredine – naglasio je Khoshmukhamedov.

Energetika.ba / FENA