Energetika.ba
Novosti

Povećanje cijene struje privredi ugroziti će radna mjesta

Autor: Energetika.ba
Povećanje cijene struje privredi ugroziti će radna mjesta

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine naglašava da će u skladu sa odredbama novog Zakona o električnoj energiji u FBiH koji je usvojen u julu ove godine, mnoga privredna društva u FBiH preći sa javnog na tržišno snabdijevanje firmi, koje značajno povećava cijenu električne energije.

- Radi se o nekoliko hiljada kompanija, uglavnom malih porodičnih firmi i obrta kojima će prema odredbama novog Zakona o električnoj energiji FBiH značajno biti uvećana cijena električne energije. Naše analize govore da će samo po tom osnovu Elektroprivreda BiH u 2024. godini zaraditi dodatnih između 25 i 28 miliona KM. Upravo zbog toga još jednom apelujemo da ne postoji niti jedan opravdani razlog za dodatno povećanje cijene električne energije za privredna društva u FBiH u narednoj godini - kaže Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Predstavnici UPFBiH, u proteklih mjesec dana održali su niz sastanaka sa predstavnicima Vlade FBiH i Elektroprivrede BiH ukazujući na pogubne posljedice novog povećanja cijena električne energije za privredna društva.

- Još uvijek čekamo obećani zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade FBiH i Elektroprivrede BiH u vezi sa cijenom električne energije za privredu. Naš stav je da privreda, a samim tim i građani ne smiju snositi posljedice lošeg upravljanja i problema koje ima EPBiH, koje su izazvali drugi faktori, koji nemaju veze sa realnim sektorom - kaže Smailbegović.

Iz UPFBiH podsjećaju da svako povećanje cijena električne energije privrednim društvima u FBiH znači smanjenje konkurentnosti privrede, naročito izvozno orijentiranih kompanija, manje investicija u nove tehnoligije, manje novih radnih mjesta, a čini upitnim i postojeća radna mjesta. Posljedice ovog povećanja će osjetiti ne samo privreda, nego i građani, jer više cijene električne energije rezultiraju povećanjem cijena roba i usluga na tržištu, životnih troškova građana i rastu inflacije.

- U situaciji kada aktuelna vlast još uvijek nije uradila ništa na smanjenju poreza i doprinosa na plaće, ukidanju parafiskalnih nameta, liberaliziranju tržišta radne snage, povećanje cijene električne energije predstavljat će novo opterećenje za bh. privredu, ali i građane - upozorava Smailbegović.

(Energetika.ba / F ENA)