Energetika.ba
Novosti

Predstavljen projekt o stanju prirode i upravljanju prirodnim resursima u BiH

Autor: Energetika.ba
Predstavljen projekt o stanju prirode i upravljanju prirodnim resursima u BiH

Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini” (PSP BiH), koji je predstavljen danas, okupio je naučnike, predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija u BiH.

Dokument je prezentirala predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma i koordinatorica projekta prof. dr. Senka Barudanović, koja je kazala da se projektom želi potaknuti dijalog naučne zajednice u BiH i donosilaca odluka o korištenju prirodnih resursa i očuvanju prirode, a za informisan dijalog i donošenje održivih odluka, neophodna je analiza stanja prirode.

Stoga, naglasila je, svrha projekta je uspostava instrumenta za donošenje informisanih odluka o korištenju biodiverziteta i prirodnih resursa.

- Cilj projekta je da se pripremi procjena ekosistema i ekosistemskih servisa u BiH, uključujući razvoj pomoćnih alata za kreatore politika, uspostaviti uslove za efikasno korištenje Procjene, te razviti i napraviti dostupnima alate i metodologije podrške politikama – kazala je Barudanović.

Istakla je da uspješna realizacija projekta zahtijeva angažman, te kvalitetno i kontinuirano učešće većeg broja naučnika različitih profila, te donosilaca odluka u različitim sektorima.

Pomoćnik federalne ministrice okoliša i razvoja Mehmed Cero smatra da je projekt PSP BiH od esencijalne važnosti za BiH, jer će pomoći državnim institucijama da donesu prave odluke u narednih 10 godina, ali i da bi se na održiv način koristili prirodni resursi.

- Svjesni smo bogatstva - biološkog, geomorfološkog, klimatskog, kulturološkog, ali nismo se dobro organizirali da to koristimo na održiv način – kazao je on.

Dodao je da se radi u zaštićenim područjima, ali da treba raditi i ono što je mimo zaštićenih područja i „treba osigurati da imamo zaštićen ruralni razvoj, jer i zaštićenih područja nema na pravi način ako nema ljudi na tim područjima i ako nema strategije ruralnog razvoja“.

Skup će doprinijeti procjeni stanja prirodnih resursa i koristi za ljude, a profesor sa Univerziteta u Banjoj Luci Milan Mataruga je govoreći o bogatstvu i značaju biodiverziteta kojim BiH raspolaže, naveo da samo biljnih vrsta ima više od 5.000, ali i da treba raditi više.

- Mislim da bogatstvo kojim raspolažemo ne koristimo na najbolji način i da pripadamo porodici, u svijetu, koja blago uništava prirodne resurse. Rješenja ima -  kazao je on.

Upravo i jeste cilj današnje radionice, zaključio je, da se razmotri šta zakonodavci traže od informacija i na koji način im dostaviti tu informaciju na osnovu koje će oni djelovati.

Predstavljeni dokument implementira Centar za ekologiju i prirodne resurse „Akademik Sulejman Redžić“, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

(FENA)