Energetika.ba
Novosti

Privrednici SBK i predstavnici Elektroprivrede BiH o tržišnom snabdijevanju

Autor: Energetika.ba
Privrednici SBK i predstavnici Elektroprivrede BiH o tržišnom snabdijevanju

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Javno preduzeće Elektroprivreda BiH (JPEPBiH) organizirali su danas u Travniku edukacijsko-konsultativni sastanak predstavnika JPEPBiH sa poslodavcima sa područja Srednjobosanskog kantona na kome je bilo riječi o tržišnom snabdijevanju električnom energijom.

Ovakvi sastanci omogućavaju predstavnicima javnih i privatnih kompanija da kroz direktne razgovore razmijene stavove, istustva, ukažu na moguće probleme o snabdijevanju električnom energijom, ali i dogovore modalitete mogućnih partnerstava. Prvi takav sastanak održan je u Zenici prošle sedmice, a nakon današnjeg sastanka u Travniku, sastanci će u narednom periodu biti održani i u Tuzli, Jablanici, Bihaću, Goraždu i Sarajevu.

- Današnji sastanak u Travniku, kao i prethodni u Zenici, pokazao je da su ovakvi susreti i razmjena informacija korisni kako za članice Udruženja poslodavaca FBiH, tako i za predstavnike JP Elektroprivreda BiH. Na ovim sastancima jedni i drugi dobijaju precizne i tačne informacije, u prilici su direktno otkloniti određene nesporazume i uvezati se kako bi u budućnosti direktno sarađivali i brže i efikasnije rješavali sva otvorena pitanja - istakli su iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Organiziranjem ovakvih sastanaka UPFBiH pruža mogućnost svojim članicama da se upoznaju sa najnovijim trendovima i uvjetima na tržištu električne energije u BiH, te žele da potaknu saradnju poslodavaca i EPBiH u pravcu zajedničkog djelovanja na rješavanju svih potencijalnih i postojećih problema koji se javljaju ili mogu javiti u snabdijevanju električnom energijom.

JP Elektroprivreda BiH na području Srednjobosanskog kantona ima oko 59.000 kupaca od čega su krajem prošle godine njih hiljadu bili tržišni kupci, odnosno, oni koji su dobrovoljno izabrali snabdijevača. Oko 53.000 kupaca na području SBK su domaćinstva, a ostalo čine kompanije, privredna društva, institucije, obrti, itd.

JP Elektroprivreda BiH kao najveći proizvođač električne energije u BiH sa godišnjom proizvodnjom višom od 7.000 GWh, edukacijskim ciklusom čija provedba je planirana u sedam gradova na području FBiH koje je u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH, nastoji učvrstiti i unaprijediti poslovne odnose sa svojim dugogodišnjim kupcima u uslovima otvorenog tržišta električne energije i ponuditi informacije o mogućnostima uspostave poslovne saradnje sa potencijalnim partnerima.

- Predstavnici JP Elektroprivreda BiH su u kontekstu dešavanja posljednjih nekoliko mjeseci, a u vezi sa ugovaranjem snabdijevanja električnom energijom, predstavnicima privrednih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona, predstavili osnovne postulate snabdijevanja u novim okolnostima koje podrazumijeva otvoreno tržište električne energije. U razgovoru sa privrednicima tretirani su modaliteti međusobne saradnje i načini za njihovo unapređenije s ciljem obezbjeđenja kvalitetnijih uslova za funkcionisanje na otvorenom tržištu - kazala je Midheta Kurspahić, portparol JP Elektroprivreda BiH.

Edukacijski ciklus za privrednike koji organizira Elektroprivreda BiH zajedno sa Udruženjem poslodavaca jedan je od vidova društveno odgovornog djelovanja kompanije, kojim se podstiču procesi od općeg interesa i značaja za ekonomski napredak društva u cjelini, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Energetika.ba / FENA