Od proglašenja stanja prirodne nesreće u FBiH, uzrokavane pandemijom COVID-19, proces rada u proizvodnim jedinicama JP Elektroprivreda BiH odvija se po principu tzv. zatvorenog ciklusa, koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana na period 14 dana.

- Shodno tome u proizvodne objekte JP Elektroprivreda BiH, u radnu izolaciju prva grupa od 167 radnika ušla je 24. marta. Nakon 14 dana, sljedeća grupa od 179 radnika ušla je 7. aprila. Za radnike su osigurani svi uvjeti, kako za ličnu higijenu, tako i za boravak. U prostor gdje borave ne mogu ući treća lica, ali ni oni ne mogu napustiti te prostorije

Oni koji će za 14 dana zamijeniti svoje radne kolege, nalaze se u samoizolaciji i trebaju poštovati preporuke da se ne druže i ne dolaze u kontakt sa trećim licima.

Radnici su vrlo požrtvovani, apsolutno spremni i zadovoljni organizacijom procesa rada. Na prvom mjestu možemo istaći spremnost radnika da provedu 14 dana u radnoj izolaciji odvojeni od ostatka svoje porodice, i vanjskog svijeta, kako bi izbjegli da virus uđe u naše pogone – kazali su nam u Elektroprivredi BiH.

Kako su istakli, nakon izlaska prve grupe iz radne izolacije, pojedini radnici su iskazali spremnost da ponovo uđu u pogon i pomognu svojim kolegama.

- Radi se u dvije smjene po režimu 12/12 sati. Ovaj princip se primjenjuje u TE Tuzla, TE Kakanj, HE na Neretvi, te malim HE u ED Bihać i ED Tuzla. Rad u dispečerskim centrima upravljanja u svim elektrodistribucijama - Zenica, Sarajevo, Mostar, Bihać i Tuzla odvija se također u radnoj izolaciji uposlenika u trajanju od 14 dana, sa dvije dnevne smjene u trajanju od 12 sati - pojasnili su nam u ovom državnom preduzeću.

Posebno se vodi računa o ishrani, njenom kvalitetu i načinu dostave.

- Ishrana je organizovana na način da su radnicima osigurana tri obroka i sredstva za ličnu higijenu. Hrana se doprema u zatvorenim ambalažama te se posebnim dezinfikovanim vozilom prevozi ka punktu za preuzimanje hrane.

Vozač koji se nalazi u vozilu ne smije napuštati vozilo dok se ne izvrši preuzimanje hrane. Nakon što se hrana odveze na punkt, nadležne osobe preuzimaju hranu uz primjenu svih mjera zaštite. Poseban akcent se stavlja da ishrana bude raznovrsna, vodeći računa da sve bude propisno upakovano – ističu u Elektroprivredi BiH.

Medicinski radnici se ne nalaze u samoj zoni radne izolacije, ali je osigurana kvalitetna konekcija sa svim zdravstvenim ustanovima, koje će promptno reagovati ukoliko se ukaže potreba.

U krugu većih proizvodnih jedinicama nalaze se i ambulante što dodatno ulijeva sigurnost da će sve nepredviđene situacije biti izbjegnute.

- Radnicima je osiguran pristup internetu kako bi bili u kontaktu sa svojim najbližim i bili informisani o događajima u vanjskom svijetu.
Također, unutar zona rada nalaze se i televizori i drugi uređaji koje radnici koriste kako bi što kvalitetnije proveli slobodno vrijeme u izolaciji - poručuju iz Elektroprivrede BiH.