Energetika.ba
Novosti

Skupština KS - Usvojen 'Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018.'

Autor: Energetika.ba
Skupština  KS - Usvojen  'Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018.'

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je "Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu", dokument koji ima za cilj da definiše neophodne elemente i pokazatelje energetskih potreba KS-a.

Dokument donosi procjenu potreba korisnika za električnom energijom, prirodnim gasom, naftnim derivatima i čvrstim gorivima na osnovu dosadašnjih pokazatelja i trendova potrošnje energije/energenata.

U dokumentu se navodi da je u 2017. godini isporučena energija u iznosu od 4.620,18 GWh, od čega je: električna energija  1.413,77 GWh ili 30,60 posto, prirodni gas 1.256,27 GWh ili 27,19 posto, čvrsta goriva 325,77 GWh ili 7,05 posto i naftni derivati 1.624,37 GWh ili 35,16 posto.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić je kazao da još uvijek nije dostignut nivo potrošnje energije iz 1990.godine (4.625,00 GWh).

Ukupne energetske potrebe u KS za 2018.godinu iznose 4.633,81 GWh. Uvozni energenti iznose 2.881,66 GWh ili 62,19 posto, a domaći energenti 1.752,15 GWh ili 37,81 posto.

Broj kupaca električne energije, naveo je Šabić, u protekle četiri godine, ima rast od 3,78 posto, a broj kupaca prirodnog gasa, u spomenutom periodu, ima rast od 2,16 posto.

U 2017.godini, u odnosu na 2016.godinu, pad ulaganja u elektroenergetske objekte je iznosio 22,12 posto, tj. nastavljen je trend opadanja ovih ulaganja. Međutim, planirana  ulaganja u 2018. godini iznose 11.744.000 KM.

Također je naglasio da obim izgradnje distributivne gasne mreže (DGM) u KS-u ima značajan trend opadanja.

U sektoru naftnih derivata, naveo je Šabić, problem je što uvoznici naftnih derivata ne raspolažu sa skladištima  većih kapaciteta, pa je uz sanirani terminal Holdine u Podlugovima potreban i kapacitet nesaniranog terminala u Blažuju i Misoči.

Čvrsta goriva imaju manji udio u energetskom bilansu, 2-8 posto od 2000.godine, a pouzdanost i sigurnost snabdijevanja, uglavnom, je zadovoljavajuća.

Šabić je istakao da je BiH energetski ovisna država (značajno učešće uvoznih energenata u ukupnoj potrošnji energije, jedan izvor i 'pravac' prirodnog gasa, nema realnog plana i dr.).

Stoga, Kanton Sarajevo treba insistirati na odlukama/planovima vezano za relizaciju projekata za rješavanje energetske sigurnosti u Bosni i Hercegovini, a činjenica, da potrošnja gasa u Kantonu Sarajevo iznosi 2/3 potrošnje u FBiH i da potrošnja električne energije iznosi 1/6 potrošnje u FBiH, dodatno upućuje na odgovornost, pravo.

Urednost snabdijevanja prirodnim gasom, također je, i u funkciji rješavanja aktuelnog velikog duga KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te i u funkciji operacionalizacije sporazuma o regulisanju ratnog duga od 104,81 mil. USD.

Šabić je naglasio da sistemsko uređenje oblasti energetike i brži razvoj energetike uopšte, donošenje nedostajućih propisa u ovoj oblasti, zahtjeva hitnost. Rast cijena energije na svjetskom tržištu pokrenuo je u najrazvijenijim državama velike aktivnosti na korištenju obnovljivih izvora energije.

Stoga, zaključio je on, i u Kantonu Sarajevo potrebno je inicirati ove aktivnosti i projekte, kao i podržati inicijative potencijalnih investitora u oblasti energetike.

Energetika.ba / FENA