Energetika.ba
Novosti

Srpski i bugarski kilovati jeftiniji od crnogorskih

Autor: Energetika.ba
Srpski i bugarski kilovati jeftiniji od crnogorskih

Cijena struje za domaćinstva u Crnoj Gori je među nižim u Evropi, ali je ipak veća nego u Bugarskoj, Turskoj i Srbiji, pokazuju podaci EUROSTAT-a koje je objavila Regulatorna agencija za energetiku.

Iskazano u eurima, prosječne cijene električne energije za domaćinstvo u drugoj polovini 2017. godine bile su najniže u Ukrajini 3,83 €c/kWh (centi po kilovatčasu), na Kosovu 6,54 €c/kWh, u Srbiji 6,95 €c/kWh i Makedoniji 8,11 €c/kWh a najviše u Njemačkoj 30,48 €c/kWh, Danskoj 30,10 €c/kWh, Belgiji 28,77 €c/kWh i Irskoj 23,55 €c/kWh.

Cijena električne energije za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima u Crnoj Gori iznosila je 10,03 €c/kWh, uključujući sve takse i PDV, prenosi Analitika.

Prosječna cijena električne energije u zemljama EU bila je 20,48 €c/kWh.

Prema izvještaju EUROSTAT- a objavljenom u maju 2018. godine, cijena električne energije za domaćinstva u zemaljama EU je u prosjeku smanjena za 0,2% u periodu između druge polovine 2016. i druge polovine 2017. godine.

Promjena u cijenama električne energije je bila različita po pojedinim državama. Tako je, primjera radi, u Italiji došlo do smanjenja od 11,1%, dok je na Kipru došlo do povećanja od 12,6%.

U periodu između druge polovine 2016. i druge polovine 2017. godine, najveće povećanje cijena električne energije za domaćinstva bilo je registrovano na Kipru 12,6%, Rumuniji 7,2%, Malti 7,1%, Estoniji 6,5%, Velikoj Britaniji 5,3%, Bugarskoj i Belgiji 4,8% i Poljskoj 4,5%. Najveće smanjenje bilo je registrovano u Italiji 11,1%, Hrvatskoj 7,5%, Slovačkoj 6, 2% i Grčkoj 6%. Cijene su u većini zemalja članica ostale uglavnom stabilne sa nižim povećanjem ili smanjenjem cijena od 1% do 4%.

Energetika.ba