Energetika.ba
Novosti

U Kantonu Sarajevo u 2017. godini potrošeno više od 173 miliona litara nafte

Autor: Energetika.ba
U Kantonu Sarajevo u 2017. godini potrošeno više od 173 miliona litara nafte

Ukupne energetske potrebe građana Sarajeva za 2018. godinu su veće su za 0,3 posto ili 13,63 GWh u odnosu na potrošnju energije u 2017. godini.
Prema informacijama iz "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu" koje će zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo razmatrati na jednoj od narednih sjednica, u ukupnim energetskim potrebama u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu, uvozni energenti iznose 2.881,66 GWh ili 62,19 posto, a domaći 1.752,15 GWh ili 37,81 posto.

Potrebe za električnom energijom u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu su 1.417,49 GWh, što je u odnosu na bruto potrošnju električne energije u 2017. godini više za 3,72 GWh ili 0,26 posto. JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo je planirala u 2018. godini preuzeti električnu energiju u iznosu od 1.572.646 MWh.

Ukupne potrebe za prirodnim gasom u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu su 126,215 miliona sm³, što je u odnosu na bruto potrošnju prirodnog gasa u 2017.godini, manje za 9,451 miliona sm³ ili 6,97 posto.

Količina prirodnog gasa planirana za nabavku u 2018. godini iznosi 129.540.000 standardnih metara kubnih (sm³), što je u odnosu na ostvarenu nabavku u 2017. godini manje za 9.681.166 sm³ ili 6,95 posto posto, a u odnosu na ostvarenu nabavku u 2016. godini više za 1.547.986 sm³ ili 1,21 posto.

Za realizaciju isporuka prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo planirana je nabavka u iznosu od 126.215.000 sm³.

U 2017. godini došlo je do povećanja bruto potrošnje električne energije u odnosu na 2016. godinu, i to za 23.715 MWh ili 1,71 posto, dok je ukupna potrošnja prirodnog gasa iznosila 35.244.213 sm³.

U Kantonu Sarajevo u 2017. godini ukupna potrošnja naftnih derivata je 173.358.997 litara, od čega dizel 69,07 posto, bmb 14,19 posto, kerozin 6,69 posto, lpg 4,77 posto, luel 3,90 posto, mazut 1,29posto i mb 0,09 posto.

Ukupna potrošnja čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u 2017. godini iznosi 97.283 tona, od čega je ogrjevno drvo u iznosu 49.988 t ili 51,38 posto, ugalj mrki 11.954 t ili 12,29 posto, ugalj lignit 33.090 t ili 34,01 posto i ostala čvrsta goriva (drveni ugalj, drveni briketi i pelet) 2.251 t ili 2,31 posto.

Energetika.ba / FENA