Energetika.ba
Novosti

Uskoro otpuštanja u 'Elektroprivredi RS' uz otpremnine radnicima

Autor: Energetika.ba
Uskoro otpuštanja u 'Elektroprivredi RS' uz otpremnine radnicima

Poziv “Elektroprivrede Republike Srpske” za stimulativne otpremnine radnicima koji su višak u tom javnom preduzeću, danas je stupio na snagu, a glavni kriterijum bit će godine staža.

U “Elektroprivredi RS-a” žele da taj posao bude urađen sporazumno i da se radnici, koji su višak, sami jave.

Uprava je sa sindikatom usaglasila mjerila i kriterijume, kojim se isključivo vrednuju godine staža provedene u energetskom sistemu Republike Srpske ili BiH.

Otpremine će minimalno iznositi 22.000 KM, a maksimalno 50.800 KM, s tim što mogu biti uvećane za radnike iz reda boračkih kategorija.

“Elektroprivreda RS” je zajedno sa distributivnim preduzećima obezbijedila oko 27 miliona KM, koji će biti isplaćeni u dva dijela – prvi odmah nakon potpisivanja sporazumnog raskida ugovora, a drugi u roku do 60 dana od potpisivanja tog sporazuma.

Energetika.ba / FENA