Energetika.ba
Novosti

Vanredno izdanje časopisa Bosanskohercegovačka elektrotehnika

Autor: Energetika.ba
Vanredno izdanje časopisa Bosanskohercegovačka elektrotehnika

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) i u 2020. godini nastavlja uspješnu izdavačku aktivnost u okviru koje će biti objavljen redovni broj časopisa Bosanskohercegovačka elektrotehnika i vanredno izdanje posvećeno računarskim, numeričkim i matematičkim metodama u elektrotehnici.

Ovaj plan usvojen je na posljednjoj sjednici Uredničkog odbora i Uredničkog vijeća na kojoj je konstatovano da je interesovanje autora za saradnju sa časopisom u porastu.Urednica časopisa dr. Tatjana Konjić informisala je da je tokom promocije časopisa na digitalnim kanalima (Facebook i Linkedin) u januaru ove godine registrovano oko 1.000 pregleda stalnih i potencijalnih saradnika i čitalaca iz deset zemalja.

Za promociju je poslužio trinaesti broj u kojem je objavljeno jedanaest stručnbih radova domaćih i stranih autora. Za predsjednika Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhema Bičakčića izuzetno je važno da je relevantnost ovog časopisa potvrđena i njegovim prihvatanjem u bazama Inspec i EBSCO pa je najavio da će CIGRE u narednom periodu raditi na tome da ga kao takvog prihvati Scopus i Compadex.Pripremanje vanrednog časopisa povjereno je dvojici urednika prof.dr Ismaru Voliću sa Koledža u Bostonu i prof. dr. Samiru Avdakoviću, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dostavu radova između ostalih najavili su autori iz SAD i Australije. Rukopisi bi u redakciju trebalo da stignu do 1. marta, a konačna verzija do 15.juna.

Energetika.ba