Energetika.ba
Novosti

Vlada RS: Od isporuke viškova električne energije ostvareno 59,5 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Vlada RS: Od isporuke viškova električne energije ostvareno 59,5 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o prodaji bilansnih viškova električne energije u 2017. godini, prema kojoj je ukupno isporučena količina od 736.949 megavat-časova električne energije i ostvaren prihod od 59.584.823 KM, uz prosječnu cijenu od 80,85 KM po megavat-času.
Količina električne energije koja je isporučena po sprovedenim postupcima na sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou iznosila je 125.760 megavat-časova, pri čemu je ostvaren prihod od 10.529.988 KM, a prosječno ostvarena cijena od 83,73 KM po megavat-času.

Po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa susjednim elektroprivredama, isporučena su 123.624 megavat-časa pri čemu je ostvaren prihod od 9.493.660 KM, uz prosječnu ostvarenu cijenu od 76,79 KM po megavat-času.

Po osnovu prodaje električne energije na dnevnom nivou, Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" isporučila je 202.787 megavat-časova i ostvarila prihod od 16.180.609 KM, uz prosječnu ostvarenu cijenu od 79,79 KM po megavat-času.

Vlada Srpske zadužila je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao kontakt instituciju ispred BiH prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama, da nastavi aktivnosti s ciljem izrade Četvrtog izvještaja BiH i Trećeg ažuriranog izvještaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte u BiH do njihovog konačnog prihvatanja od Sekretarijata Okvirne konvencije UN o klimastkim promjenama u Bonu.

Zadužuju se i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republički hidrometeorološki zavod, Republički zavod za statistiku i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost da učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti uzimajući u obzir ustavnu i zakonsku nadležnost Republike Srpske i BiH u datoj oblasti.

Vlada Republike Srpske zadužila je republičke organe uprave, čiji su predstavnici imenovani u Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, da pristupe realizaciji mjera i aktivnosti koje do sada nisu realizovane, a koje su utvrđene Akcionim planom Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanka Pododbora, te da izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Republički organi su zaduženi i da, s ciljem efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija, u najskorijem roku pristupe realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu koje do sada nisu realizovane, te o istom blagovremeno izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Energetika.ba / SRNA