Energetika.ba
Novosti

VMBiH: Zajednički pristup tržištu električne energije

Autor: Energetika.ba
VMBiH: Zajednički pristup tržištu električne energije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju o inicijativi Grupe na visokom nivou za povezanost centralne i jugoistočne Evrope (CESEC) o zajedničkom pristupu tržištu električne energije, energetskoj efikasnosti i obnovljivom razvoju.

Ovim memorandumom dopunjava se opis poslova i zadataka dogovoren u Sofiji 2015. godine o saradnji u oblasti plina u okviru Grupe na visokom nivou za povezanost centralne i jugoistočne Evrope.

Zaključivanje ovog memoranduma korisno je za regionalni energetski sistem u procesu efikasnog i blagovremenog postizanja ciljeva energetske politike Unije te u rješavanju izazova s kojima se suočava energetski sektor u zemljama članicama i ugovornim stranama Energetske zajednice. Memorandumom i pratećim akcionim planom predviđeno je učešće Bosne i Hercegovine u dva regionalna projekta.

Prijedlog memoranduma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Energetika.ba / FENA