Energetika.ba
Hidroenergija

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ponovilo upravni postupak izdavanja okolišne dozvole za izgradnju mHE Volujak

Autor: Energetika.ba
Federalno ministarstvo okoliša i turizma ponovilo upravni postupak izdavanja okolišne dozvole za izgradnju mHE Volujak

"Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, odlučilo ponoviti upravni postupak izdavanja rješenja o okolišnoj dozvoli za mini hidroelektranu Volujak. Prethodna okolišna dozvola je poništena, a ovaj korak je usmjeren na osiguranje transparentnosti i pridržavanje zakonskih odredbi.

Tim povodom smo Ministarstvu uputili dopis sa pitanjima na koja smo dobili sljedeće odgovore:

Aarhus: Po kojem osnovu je donesena ova odluka?

FMOIT: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na osnovu Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 034964 19 U od 09.11.2020. godine, ponavlja upravni postupak izdavanja rješenja o okolišnoj dozvoli za MHE „Volujak“ instalirane snage 4,5 MW, te člana 71. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03) i člana 24. Zakona o izmjenama i dopunama

Aarhus: Hoće li se nevladin sektor adekvatno pozvati na učešće u postupku?

FMOIT: Sudjelovanje javnosti u odlukama definirano je članom 36. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 38/09), i ovo ministarstvo primjenjuje sve zakonske odredbe kada je u pitanju zainteresirana javnost.

Nakon ministarstva, obradili smo se i Udruzi Hereditas i evo šta nam je predsjednik Udruge Antun Kovčalija rekao:

Aarhus: Hoćete li se uključiti u proces i ostaviti svoje komentare?

Antun: Uključit ćemo se svojim komentarom i zatražiti poštivanje međunarodnih konvencija kojih je BiH potpisnica te da se ne izda okolišna dozvola.

Aarhus: Zašto smatrate da mHE Volujak ne bi trebala biti izgrađena?

Antun: mHE Volujak bi značila devastaciju prirodne baštine te iznimnog lokaliteta prostora rijeke i kanjona koji zaslužuje zaštitu, a ne devastaciju. Podsjećamo da je Volujak predložen za zaštitu kao dio Emerald Network kao područje od posebnog interesa za zaštitu po Bernskoj konvenciji.

Ovdje želimo podsjetiti i na Deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani gradnje malih hidroelektrana na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, donesene u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije još 2020. godine. Vladi Federacije BiH je dat rok da provede analizu i predloži zakonodavne promjene kako bi se ova zabrana primijenila u praksi. Ne zaboravimo i Zakon o električnoj energiji FBiH kojim se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za mHE te se na taj način obustavlja njihova izgradnja.

Inače, kako smo već ranije pisali, rijeka Volujak ili Volujčića, kako je neki nazivaju, nalazi se u istočnim predjelima općine Prozor/Rama. Nastaje od više izvora ispod Gorače i Divan-planine. Duga je oko 19 kilometara i gradi kanjon koji je ponegdje dubok i preko 600 metara.

Bogata je potočnom pastrmkom i potočnim bjelonogim rakom koji obitava samo u čistoj vodi, a koji se nalazi na IUCN-ovoj crvenoj listi ugroženih vrsta. Zato i ne čudi činjenica da je Volujak najčišća rijeka ramskoga kraja. Upravo iz tog razloga, izgradnja mini hidrocentrala na njenom toku bi bila prava ekološka katastrofa", stoji u saopćenju Aarhus centra u BiH.

Energetika.ba