Energetika.ba
Hidroenergija

Hidroelektrana "Piva" mora isplatiti Goraždu 700.000 KM za naknadu štete zbog poplava 2010. godine

Autor: Energetika.ba
Hidroelektrana "Piva" mora isplatiti Goraždu 700.000 KM za naknadu štete zbog poplava 2010. godine

Grad Goražde dobio je međunarodni spor protiv Hidroelektrane (HE) Piva u Mratinju u Crnoj Gori, za štete načinjene tokom plavnog vala iz decembra 2010 godine.

Konačnom presudom Kantonalnog suda Goražde, Elektroprivredi Crne Gore naloženo je da Gradu Goražde na ime štete isplati 677.802 KM, a presudom je naložena i isplata zateznih kamata od 2. decembra 2010. godine do dana isplate.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović presudu smatra pobjedom Grada Goražda i stručnog tima koji je bio angažaovan na ovom predmetu.

- Ranija presuda od 23. augusta je bila na 5.323 KM a nakon toga uslijedila je žalba i presuda je u ukupnom iznosu od oko 700.000 KM bez kamata koju će sud tačno uvrstiti. Grad Goražde u tom dijelu zvanično je dobio tužbu, o čemu ćemo izvjestiti i javnost i Gradsko vijeće na narednoj sjednici. Rok za izvršenje, odnosno naplatu sredstava je mjesec dana, a ukoliko se ne ispoštuje rok onda ćemo vidjeti koji su načini. U ranijim posjetama predsjedniku Vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću, jedna od tema je bila ova tužba ali sudovi rade neovisno u ovom dijelu. Dobro je urađeno vještačenje sa Institutom tada i evo u konačnici novi pravobranilac i prethodni su u tom dijelu uradili svoju zadaću, pogotovo sada nakon žalbe jer velika je razlika između 5.000 KM i 700.000 KM – kazao je Imamović.

Napomenuo je da se presuda i utvrđeni iznos naknade odnosi na štete načinjene na državnoj imovini.

- Ovo je spor koji se tiče samo državne imovine, a posebno su građani kao pojedinci tužili isto tako i neki su već ranije dobili presudu, ali svakako nakon duge borbe u konačnici sa žalbama i sa presudama evo možemo biti zadovoljni. Kad sredstva dođu na naplatu ista treba uplanirati za projekte koji su od izuzetne važnosti. Grad Goražde je likvidan i čestitam ljudima koji su imali povjerenje u naš rad. Ima još dosta posla da se radi i u konačnici da građani imaju benefita – naglasio je Imamović.

Kantonalni sud u Goraždu je uvažio žalbu bivšeg gradskog pravobranioca Enise Hrelje u dijelu tužbenog zahtjeva koji se odnosi na materijalnu štetu uzrokovanu poplavama u ulici Rifeta Čutune (45.662 KM), na kolovozu u mjestu Osanica (9.453 KM), sportskom terenu u Hubjerima (17.981 KM), te na nasipima na rijeci Drini (599.381 KM). Naložena je takođe i naknada troškova parničnog postupka u iznosu od 38.338 KM.

Početkom decembra 2010. godine Goražde kao i druge općine uz rijeku Drinu, zbog naglog ispuštanja vode iz akumulacije HE Piva u Mratinju, pogodile su katastrofalne poplave kojima je pričinjena ogromna materijalna šteta koja je na temelju stručnog Elaborata u Goraždu procjenjena na 15 miliona KM što je rezultiralo sudskim sporom protiv HE Piva, kako pravnih tako i fizičkih lica.

(Energetika.ba / FENA)