Energetika.ba
Hidroenergija

Udruženje 'Za Doljanku'- Preispitati okolinsku dozvolu za mHE na rijeci Doljanci

Autor: Energetika.ba
Udruženje 'Za Doljanku'- Preispitati okolinsku dozvolu za mHE na rijeci Doljanci

Udruženje građana "Za Doljanku" iz Jablanice pozvalo je danas Federalno ministarstvo okoliša i turizma i ministricu Editu Đapo da shodno zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim se potpuno zabranjuje gradnja malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH, te u skladu sa informacijama o kršenju procedura i zakona u cjelokupnom procesu dozvola za minihidroelektranu na rijeci Doljanci, preispita okolinsku dozvolu koju je ministarstvo izdalo.

Na pres-konferenciji u Sarajevu predstavnici udruženja pozvali su i Regulatornu komisiju za energiju u FBiH da prilikom izdavanja dozvole za rad spomenute minihidroelektrane, osim dokaza koje su im priložili u komentarima na nacrt dozvole i dopune koju su napravili, uzmu u obzir i taj zaključak koji je obavezujući za sve institucije u FBiH i da ne izdaju traženu dozvolu.

Predsjednik Udruženja "Za Doljanku" Dženan Šašić naveo je da su prilikom izdavanja dozvole za mHE na rijeci Doljanci procedure i zakoni prekršile institucije na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou.

- Najprije, prekršeni su Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Statut Opštine Jablanica i Statut MZ Jablanica II kojima je zagarantovano pravo i obaveza da građani budu konsultovani i odlučuju o donošenju budžeta i plana općine, naročito u dijelu koji se odnosi na područje mjesne zajednice. Važnost mišljenja građana u postupku izdavanja okolinske dozvole najbolje pokazuje primjer izgradnje druge planirane mHE na rijeci Doljanci kada zbor građana te mjesne zajednice nije dao pozitivno mišljenje tako da na njoj nisu ni započeti radovi - istakao je Šašić.

Potpredsjednica Udruženja Naza Spahić naglasila je da su se, kada su vidjeli da investitor nastavlja gradnju i pušta postrojenje u probni rad, obratili Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH kao posljednjoj instanci koja daje dozvolu za rad.

- Na vrijeme smo ih obavijestili o svim propustima i povredama procedura i pozvali ih da ne izdaju dozvolu za rad kada im se investitor obrati jer postoje dva sudska spora koja se vode a vezana su za povrede procedura i kršenje zakona - kazala je Spahić.

Istaknuto je da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva reagiralo tražeći od kantonalnog ministarstva da im dostave svu dokumentaciju izdanu po pitanja vodne i prethodne vodne suglasnosti, te je utvrdilo propuste i povrede procedure i zatražilo preispitivanje prethodne vodne saglasnosti.

Također, navedeno je da je prije dva dana istekla Studija utjecaja na okoliš jer vrijedi tri godine a rješenje je izdato 12. jula 2017., te da bi normalna procedura u tom slučaju bila izrada nove studije utjecaja na okoliš a samim tim i izdavanje nove okolinske dozvole, što ponovno zahtijeva uključivanje građana.

(FENA)