Energetika.ba
podgorica i nikšić prednjače

U Crnoj Gori instalirano preko 4.000 solarnih sistema

Autor: Energetika.ba
U Crnoj Gori instalirano preko 4.000 solarnih sistema
Foto: Ilustracija

Do sada je, kroz tri programa Solari, u Crnoj Gori instalirano 4.170 fotonaponskih sistema, od čega se čak 3.830 njih, ili skoro 92 posto, odnosno na manje potrošače, domaćinstva. Ostatak se odnosi na veće potrošače i kompanije.

Prema podacima koje je portalu Investitor.me dostavila Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), koja programe Solari realizuje preko njene filijale Solar gradnja, najviše panela instalirano je u centralnoj regiji, 3.089, ili 74 odsto.

Slijedi jug sa 803 instalirana sistema (19,2 posto ukupnih), dok je na sjeveru do sada ugrađeno svega 278 sistema (6,6 posto).

Gledano po gradovima, najviše solara instalirano je u Podgorici (1.590) i Nikšiću (1.045). U ova dva grada instalirano je čak 63 posto svih panela u cijeloj državi. Ostali gradovi imaju značajno manje cifre što se vidi iz tabele:

Bez olakšica za seoska domaćinstva
EPCG ne vodi evidenciju po strukturi domaćinstva u kojima su ugrađeni fotonaponski sistemi. Također ne postoje ni podaci koliko seoskih domaćinstava je do sada ugradilo ove sisteme, ali sudeći da je većina takvih domaćinstava locirana u seoskom regionu – gdje je ubjedljivo najmanji udio – može se zaključiti da je taj broj zanemarljiv.

Vlada, kao vlasnik EPCG, nije predvidjela nikakve olakšice za seoska domaćinstva kako bi ih podstakla na ugradnju sistema iz oblasti obnovljive energije.