Energetika.ba
Vjetroenergija

Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga

Autor: Energetika.ba
Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila informaciju o aktivnostima i dala prethodnu saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Imres d.o.o. Livno, za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga na planinskom području brda Kamešnica, na području općina Livno i Tomislavgrad.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da je projektom predviđeno pozicioniranje 19 vjetroagregata jedinične snage 6,6 MW, ukupno instalisane snage 125,4 MW (19x6,6 MW), te planiranom godišnjom proizvodnjom električne energije od 403 GWh.

Projekt vjetroparka Široka Draga započet je 2009. godine kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Na osnovu dobivenih podataka, zaključeno je da navedena lokacija nudi ogroman resursni potencijal.

Informacija sadrži i hronologiju aktivnosti i status projekta izgradnje VE Široka Draga.

U skladu sa važećim propisima iz oblasti energije, za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, čija je instalisana snaga veća od 30 MW, energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodnu saglasnost Vlade i Parlamenta FBiH.

Premijer Federacije BiH zadužen je da današnju informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Imres d.o.o. Livno, sa zaključkom uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Naime, kada je u pitanju gradnja vjetroelektrana u skladu sa strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH, istaknuto je u informaciji, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije do sada je izdalo sedam prethodnih saglasnosti za priključak na prenosnu mrežu i to za VE Podveležje, VE Mesihovina, VE Jelovača, VE Baljci, VE Oštrc, Ivovik i Suzlon Wind Energy u ukupnom iznosu od 321,4 MW instalisanih kapaciteta vjetroelektrana u FBiH.

Energetika.ba