Energetika.ba
Vjetroenergija

Vjetropark u Trebinju će godišnje proizvoditi 126 gigavata električne energije

Autor: Energetika.ba
Vjetropark u Trebinju će godišnje proizvoditi 126 gigavata električne energije

Realizacija projekta "Hrgud" u Republici Srpskoj podrazumijeva izgradnju vjetroparka instalisane snage 48 megavata, a procijenjena neto godišnja proizvodnja je 126 gigavat-časova električne energije, saopšteno je iz "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/.

U saopštenju se podsjeća da je ukupna vrijednost navedenog projekta 64,5 miliona eura, od čega je 4,5 miliona eura vlastitih sredstava ERS-a, a preostali dio se obezbjeđuje putem kredita Njemačke razvojne banke.

U ERS-u ističu da je Njemačka razvojna banka, osim kredita, obezbijedila dodatni grant od 200.000 eura za pripremne aktivnosti na projektu koje podrazumijavaju izradu studije procjene uticaja na životnu sredinu, koja zahtijeva prethodno sprovođenje ornitoloških istraživanja /jednogodišnje posmatranje migracije ptica, slijepih miševa i drugih vrsta na lokaciji projekta/.

"Zajedno sa Njemačkom razvojnom bankom već je pripremljen tenderski dokument za izbor konsultanta koji će raditi ovu studiju", pojašnjavaju u ERS-u.

U saopštenju se dodaje da pripremne aktivnosti obuhvataju glavnog konsultanta čiji će zadatak biti priprema idejnog rješenja, a potom i tendera u skladu sa kojim će biti odabran izvođač na projektu.

Iz ERS-a navode da je u dosadašnjim pripremnim aktivnostima NJemačka razvojna banka finansirala Projekat mjerenja karakteristika vjetra u Republici Srpskoj, za šta je obezbijeđeno 600.000 eura grant sredstava, te ističu da su mjerenja rađena na pet lokacija i da je za svaku od njih je urađena prethodna studija izvodljivosti.

"Na osnovu rezultata mjerenja i preporuka koje su dale studije, ERS se opredijelio za Hrgud kao jednu od najperspektivnijih lokacija, gdje je procijenjena neto godišnja proizvodnja od 126 gigavat-časova električne energije", ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je ERS sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Srpske već zaključio ugovor o koncesiji, prema kojem je ukupno planirano vrijeme potrebno za izgradnju vjetroparka tri godine, od čega za pripremne aktivnosti dvije godine, a za konkretnu izgradnju godina dana.

Izgradnjom vjetroparka "Hrgud" realizuju se obaveze iz Akcionog plana za izgradnju obnovljivih izvora energije do 2020. godine, koji je donijela Vlada Republike Srpske.

"Realizacija Akcionog plana je jedan od preduslova za pridruživanje Energetskoj zajednici EU, koji je proizašao iz sporazuma koji su zemlje Balkana potpisale 2006. godine", kažu u ERS-u.

Područje Hrguda se nalazi na lokaciji čija nadmorska visina varira između 960 i 1.100 metara i ima površinu od oko pet kilometara kvadratnih.

Na osnovu dvanaestomjesečnih podataka utvrđene su godišnje srednje brzine vjetra koje variraju od 6,1 do 8,1 metar u sekundi, zavisno od precizne pozicije na lokaciji.

Sporazum o kreditiranju izgradnje vjetroparka "Hrgud" sa predstavnicima NJemačke razvojne banke su nedavno potpisali ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslava Bevanda te generalni direktor ERS-a Željko Kovačević.

Energetika.ba / NN