Nova investicija u Kreku od 5 miliona KM, Andelija najavio radikalne mjere

Nova investicija u Kreku od 5 miliona KM, Andelija najavio radikalne mjere

U Rudniku uglja Kreka, na kopu Dubrave, u rad su pušteni rekonstruirani magistralni transporteri. Vrijednost ovog projekta je pet miliona KM. Njiho

U Rudniku uglja Kreka, na kopu Dubrave, u rad su pušteni rekonstruirani magistralni transporteri.

Vrijednost ovog projekta je pet miliona KM. Njihovim radom osiguran je kontinuiran i pouzdan transportni sistem i omogućen nastavak proizvodnje otkrivke.

Direktor RU Kreka, Husein Trumić, pojasnio je da su eksploatacioni troškovi transporta činili od 40 do 70 posto ukupnih eksploatacionih troškova u neposrednom procesu proizvodnje što je u značajnoj mjeri uticalo na efikasnost, ekonomičnost i produktivnost Rudnika “Kreka”. Transportni sistemi proizvedeni 1987. godine, sa više od 100 hiljada radnih sati, bili su uzrok čestih prekida u proizvodnji otkrivke i uglja zbog niskog koeficijenta tehnološke raspoloživosti, što je nalagalo urgentnu rekonstrukciju kako bi se postigla veća pouzdanost sistema, manje zastoja i time veća ukupna proizvodnja.

– Na dnevnoj bazi to je projekat koji obezbjeđuje sigurnost proizvodnje i sigurnost energetskog sektora i mi smo sebi taj cilj postavili i nadam se da ćemo ga uskoro završiti i na taj način mogu garantovati da će rudnik Dubarve a tim rudnik Kreka biti jedan od najboljih u državi – izjavio je Husein Trumić, v.d. direktor Kreka.

Na konferenciji za medije danas je rečeno da trenutno stanje rudnika nije dobro, te da je to rezultat odstupanja od projektnih zadataka i izostanka radne discipline.

– Mi ćemo vrlo brzo poduzeti radikalne mjere kada su u pitanju tehničko tehnološka i radna disciplina. U rudniku Kreka neće više moći primati platu,a ne dolaziti na posao, takva praksa će biti vrlo brzo ukinuta po svaku cijenu – izjavio je Admir Andelija, generalni direktor EP BiH.

Planirano je povećanje proizvodnje na kopovima Šikulje i Dubrave.

Energetika.ba / FENA